NMF ber Statsråd Hareide stanse nedlegging av beredskapskontorer i distriktene

I et brev til Hareide av 23 nov 2020 ber NMF statsråden stanse nedleggelse av fremskutte kontorer i Bergen, Ålesund og Kabelvåg. Nedleggelsen og flytting av nøkkelpersoner er et ledd i omorganiseringen av Kystverket sine tjenester.

Norges Miljøvernforbund (NMF) har siden etableringen i 1993 jobbet tungt med oljevern saker og beskyttelse av norske farvann mot oljesøl og den skade det kan gjøre på våre marine naturverdier og ressurser. NMF mener den sittende Kystdirektøren som ble ansatt i 2018/19 er uegnet til jobben sin og at det n mer enn noensinne er fokuset på effektivisering og økonomi som driver Kystverket mer enn sikkerhet for seilende og miljøet. 

Sentraliserer nøkkelpersoner til Horten – en utrolig dårlig ide

De fremskutte kontorene er et resultat av gjennomgang av etaten etter Full City havariet i 2009. Kystverket legger nå opp til at ledere og depotingeniører ved disse kontorene skal jobbe fra Horten og da med utstrakt reisevirksomhet opp mot 70-80 døgn serve og etterse depotene. NMF mener dette er en uhyre dårlig ide og vil svekke beredskapen ved hendelser.

Oljesølrisikoen øker nå

Det er snart 10 år siden forrige store oljesøl fra emn havarist(Godafoss i mars 2011) og NMF er redd skuldrene i Kystverket er senket for mye. Etter Viking Sky hendelsen mars 2019 skulle en tro og forvente det motsatte. En økt trafikk på oljeterminalene våre på Vestlandet med 300 000 tonnere øker og risikoen for større utslipp da disse skipene er verre å håndtere enn de mindre. i 2018 advarte daværende beredskapsdirektør Johan Marius Ly mot hendelser langs kysten og uttalte at flaks ofte var avgjørende for hendelsers forløp.

Les brevet til Knut Arild Hareide her (PDF)

https://www.nrk.no/vestland/skuldar-kystverket-for-a-ha-_kamuflert_-nedlegging_-_-sniksentralisering-1.15259801

Relaterte artikler

nb_NONorwegian