NMF stiller krav om offentlige anskaffelser

NMF stiller krav om at alle offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. NMF har mottatt gjentakende opplysninger om at Statens vegvesen Vegdirektoratet i årevis har hatt en svært mangelfull oppfølgning av miljøbestemmelsene i de aller største driftskontraktene, driftskontrakter til en total verdi av flere milliarder kroner. Sommeren 2017 sendte NMF en anmodning til Statens vegvesen Vegdirektoratet om å få opplyst hvorledes virksomheten planlegger å etterleve de nye miljøkravene som er fastsatt i anskaffelsesloven § 5.

Dessverre så forsøker Statens vegvesen Vegdirektoratet å motarbeide miljøet ved å unngå utlevere miljøinformasjon til NMF, dette har resultert i at NMF både har klaget inn Statens vegvesen Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet, og å sendt flere påminnelser til Statens vegvesen Vegdirektoratet om at de plikter å behandle klagen etter bestemmelsene som er fastsatt i forvaltningsloven § 33.

Til tross for grunnleggende offentlige saksbehandlingsregler så nekter Statens vegvesen Vegdirektoratet tilsynelatende å etterleve grunnloven §§ 100 og 112, ,miljøinformasjonsloven, offentleglovla, anskaffelsesloven § 5  og forvaltningsloven. Ettersom at Statens vegvesen Vegdirektoratet tilsynelatende nekter å etterleve miljøbestemmelsene fastsatt i grunnloven § 112, miljøinformasjonsloven samt anskaffelsesloven § 5 valgte NMF å klage inn Statens vegvesen Vegdirektoratet til Sivilombudsmannen 10.12.2017.

Sivilombudsmannen har nå sendt vedlagte 2 brev til Statens vegvesen Vegdirektoratet, der Sivilombudsmannen krever at Statens vegvesen Vegdirektoratet redegjør for sine rutiner ved behandling av innsynskrav og krav om miljøinformasjon. Dessverre så forsøker Statens vegvesen Vegdirektoratet også å nekte å besvare spørsmålene som Sivilombudsmannen har fremlagt krav om at skal bli besvart. Sivilombudsmannen har 12.01.2018 sendt en påminnelse til Statens vegvesen Vegdirektoratet om å besvare spørsmålene fra Sivilombudsmannen innen 1 uke. Det gjenstår enda å se om Statens vegvesen Vegdirektoratet er villig til å opplyse om hvorledes virksomheten (ikke) etterlever miljøbestemmelsene fastsatt i grunnloven § 112 og miljøinformasjonsloven.

NMF finner det svært kritikkverdig at Statens vegvesen Vegdirektoratet forsøker å hemmeligholde miljøinformasjon vedrørende sine aller største kontrakter i hundremillionersklassen. NMF er svært takknemlige for at Sivilombudsmannen bistår oss med å fremtvinge en mer miljøvennlig holdning hos Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Til opplysning kan informeres om at Statens vegvesen nå har bedt om at alle nye driftskontrakter settes på vent.

Det opplyser avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Vegdirektoratet.

– Vegvesenet må sette en fot i bakken og vurdere formuleringer i kontraktsmalene med tanke på regionreformen, forklarer hun.”

Les: Nye driftskontrakter må vente litt på grunn av regionreformen

I tillegg til regionreformen, så kan det muligens også tenkes at Vegdirektoratet vurderer hvordan de på bedre vis skal etterleve miljøkravene som er fastsatt i anskaffelsesloven § 5.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian