Pågående aksjoner på Haramsøya

De pågående aksjonene har allerede tiltrukket over dobbelt så store politi- og vaktressurser som aksjonene mot Monstermastene i Hardanger.

Denne unødvendige utbyggingen av ustabil og miljøødeleggende vindkraft langt ute imot havgapet utenfor Ålesund er noe som har opprørt mennesker over hele landet. Dette handler ikke bare om et lite lokalsamfunn, men om et viktig stykke Norge og om det å bry seg, og om samhold for å ta vare på noe som er så mye større og viktigere enn oss selv.

https://www.facebook.com/100000763452698/videos/3818210671547677/
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Farneroger.hansen%2Fvideos%2F3818210671547677%2F&show_text=true&width=267" width="267" height="591" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Norges Miljøvernforbund er på plass

En hardt prøvet lokalbefolkning på Haramsøya kjemper et tappert slag mot det som kan beskrives som noe, ikke mindre enn et overgrep fra det kommunalt eide Zephyr og fra offentlige myndigheter. Siste utvei er sivil ulydighet som er en lovlig aksjonsform beskyttet gjennom norsk lovverk.

De pågående aksjonene er ikke noe annet resultatet av en inngående frustrasjon av å få hele lokalsamfunnet sitt endevendt og ødelagt, og av å aldri bli sett eller hørt. Her har våre myndigheter fullstendig sviktet sin aller viktigste samfunnsoppgave, nemlig den å ta vare på alle innbyggerne og så sikre alle et godt bo- og nærmiljø. Forvaltningen har sviktet folket ved å ensidig ivareta næringsinteressene som selv befinner seg i helt andre kanter av landet eller fra utlandet.

Lokalbefolkningens interesser og behov er fullstendig oversett til tross for at de har frembrakt mange viktige klagepunkt og en lang rekke dokumentert grove saksbehandlingsfeil. Viktige lover og forskrifter tilsidesettes og brytes til ensidig nytte for noen få som skal ta de lokale naturressursene på annen manns eiendom og stikke fortjenesten i egen lomme. Da er det slett ikke rart at vanlige ordinære mennesker ikke finner noen annen utvei enn å demonstrere sin misnøye med samfunnet grovt urettferdige behandling ved lovbeskyttet sivil ulydighet.

Flere lokale aksjonister i sjøen vs. 5 politibiler, 7 biler fra Securitas + de to som er fast stasjonert på området, og en båt fra Ålesund Havnevesen

Nærmere 70 politi- og vaktstyrker ble kalt ut i forbindelse med dagens aksjon. Norges Miljøvernforbund er også til stede for å vise vår støtte til Haramsøya og de mange flotte menneskene som nå benytter sivil ulydighet for å vise sin misnøye med storsamfunnets overgrep. Det er ganske spesielt at det faktisk er Drammen kommune og Viken fylkeskommune som sammen med en rekke andre østlandskommuner som gjennom sitt selskap Zephyr som nå bruker makt for å ødelegge Haramsøya. Til sammenligning var det 30 politifolk under demonstrasjonene mot Monstermastene i Hardanger.

At dette er noe som opprører folk både lokalt og over hele landet er hevet over enhver tvil. Nå er det på høy tid våre myndigheter innser hvilket feilgrep de har begått og setter en stopper for disse unødige og vanvittige miljøødeleggende vindkraftutbyggingene. Folket har fått nok. Mer enn nok!!!

Aksjonene er pågående, mer informasjon følger…

Se mer om aksjonene på Haramsøya i media:

Denne saken oppdateres, følg med…

Relaterte artikler

nb_NONorwegian