NMF påklager Trøndelag Politidistrikt sin avgjørelse

Norges Miljøvernforbund påklager Trøndelag Politidistrikt sin avgjørelse om å henlegge anmeldelsen angående ulovlig dumping av bifangst i Trondheimsfjorden til Statsadvokaten i Trøndelag.

NMF mener at Politiet i Trøndelag ikke har foretatt de nødvendige avhør av mannskap og kaptein om bord i de båtene som er mistenkt for ulovlig dumping av bifangst og krever saken gjenopptatt. NMF krever videre at Politiet i Trøndelag må sette inn større resurser for å løse saken.

 

Se anmeldelse her.

Se kopi av henleggelse her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian