Norge har mer energi enn vi trenger


Vår tids største naturinngrep skjer nå! Men det er ikke for seint å stoppe det. 50% av Norges landareal kartlegges for vindkraftutbygging.
Vi har kun 12% villmarkspreget natur igjen.

Norge er delt i 43 kartleggingsområder, 1. april har 15-20 av disse områdene blitt plukket ut som høyaktuelle for vindkraftutbygging. Mange av disse områdene er allerede kartlagt av kraftprodusenter. Landbasert vindkraft raserer truet Norsk natur for all fremtid. Urørt natur har en uvurderlig egenverdi og tilhører våre etterkommere og evigheten. 800-meter vei per mølle! Opptil 250 meter høye møller i klynger opptil 100 stk!

Norge har kraftoverskudd/mer energi enn vi trenger allerede. Vi selger vindkraftverkene til utenlandske pensjonsfond. Norske husholdninger og bedrifter betaler for at utenlandske selskaper skal tjene penger gjennom de grønne sertifikatene/elsertifikatene. Sjøkabler for salg av det enorme overskuddet av natur ødeleggende elektrisk energi fra vindkraft vi opparbeider oss er allerede lagt og er planlagt lagt.

Er vi virkelig så naive at vi er villig til å betale med natur og kroner for at andre land skal slippe unna sine klima- og miljøforpliktelser samt nedbygging av egen natur? Og for at et knippe mennesker og selskaper skal berike seg selv?

 

Diskuter om saken på vår Facebook side.

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian