NMF går sterkt i mot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidet bio-masse

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya har søkt om å utvide bio-massen på lokaliteten fra 3120 MTB til 7020 MTB. Norges Miljøvernforbund går sterkt imot Midt-Norsk Havbruk sin søknad om utvidelsen av bio-massen på lokalitet 36457 Kvingra, i Leka Kommune.

NMF ser at en slik utvidelse vil føre til mer enn en dobling av bio-massen som allerede er på lokaliteten, som igjen vil føre til over dobbelt så mye utslipp av fiskemøkk og fôrspill. Over tid vil slike store utslipp fra anlegget garantert føre til opphopning av store mengder møkk under anlegget.

Les høringsinnsigelse her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian