Norges største veiprosjekt E39 Hordfast i nytt tillitshavari

 

Vår nye avsløring av Erna Solbergs og Regjeringens manipulering av prosjektet.

 

Fredag sprang nyheten i NRK om hvordan Regjeringen har hemmeligholdt bompengetall som er til klar ugunst for 35- mrd. veiprosjektet «E39 Hordfast» i Hordaland.
I nyhetssaken «Holdt tilbake bompengetall om gigantprosjektet på E39» intervjues Erna Solberg, statsekretæren i Samferdselsdepartementet samt landets fremste forsker på kvalitetssikring av blant annet store veiprosjekt – engasjert av oppdragsgiver Finansdepartmentet , NTNU-mannen Morten Welde. Vi blir og intervjuet som avslører av hemmeligholdet. Erna Solberg har hatt Hordfast som sin viktigste politiske sak i sitt hjemfylke.

Nyhetssaken bygger på vårt langvarige pågående granskningsarbeidet også i dette store veiprosjektet i Hordaland.

Landets største planlagte enkeltveiprosjekt «E39 Hordfast», mellom Os og Stord, er blitt forfulgt og gransket av oss siden ideen om prosjektet ble lansert i Bergen i 1992.

Fra første stund advarte vi mot at også dette storprosjektet ville blir avkledd av oss. Vår advarsel ble markert gjennom Kurt Oddekalvs overrumplende slukking under tenningen av de 4 store alterlysene som initiativtakernes pr. sjef, plansjef Eggen fra Hordaland Vegkontor, så teatralsk brukte under lanserings- pressekonferansen. Hvert lys skulle symbolisere hvorfor prosjektet Fergefri E39 herunder Hordfastprosjektet var uimotståelig, og fremfor alt tillitsfullt saksutredet, og måtte gå foran andre presserende veiprosjekt på Vestlandet.

Den gang var prosjektet Hordfast kostnadsregnet til 5 mrd. kr. Våre advarsler om at kostnadssiden var urealistisk har deretter slått til. Kostnaden er nå i følge siste offisielle tall 35 mrd. kr. Prosjektet trenger formidable 25 mrd. i statlige midler. Midler som vi mener i stedet må flyttes til det enorme etterslepet innen vedlikeholdet av broer og veianlegg som er bygget pluss rassikring samt «gul stripe» mellom fergeleiene på E39 langs Vestlandskysten. Også kollektivtransporten hadde fått et fint løft ved å plassere statsmidlene der. Likeså et optimalisert fergetilbud.

Hordfasttilhengerne anført av Erna Solberg har konsekvent tiet om størrelsen på statsbidraget. Fortielsen er alvorlig da de i stedet, alvorlig misvisende, har sminket prosjektet blant annet i riksmedia med at det i hovedsakelig skal betales med bompenger.

Fire store opinionsundersøkelser utført av «NRK», «Bergensavisen» og «Bergens Tidende» siste 4 årene viser at det store flertall støtter vårt syn. Og det store flertallet mener de statlige Hordfastmidlene heller må gå til å sikre E16 Arna-Voss. Hordfastforkjemperne anført av Erna Solberg har på utspekulert og hjerterå måte motarbeidet denne Hordfastrivalen bevilgnings-og saksbehandlingsmessig. Dette ble blant annet blottstilt da Solberg nektet å kommentere i media herunder NRK storraset på E16 for 4 år siden. Hovedveien Bergen–Oslo var da stengt over 1 uke. Det var et under at dette, og tidigere mange ras, ikke har kostet menneskeliv. Solberg brydde seg heller ikke med å takke de heroiske ryddemanskapene som påtok seg det farlige arbeidet med å gjenåpne Europaveien. Ei heller på Facebook eller Twitter nevnte hun denne meget alvorlige hendelsen i hennes hjemfylke/valgkrets. E16-strekningen ble av NRK-Riks i i samarbeide med blant annet NAF senest i vår kåret til, sit. «landets verste veistrekning». Norges Lastebileierforbund, Trygg Trafikk og NAF har alle pekt på at Erna Solberg monstrøse drøm må vike for viktigere uløste sulteforete oppgaver innen veisektoren i Hordaland.

Men Solberg & Co. mener det er viktigere å bygge Hordfast til tross for at det aldri, i motsetning til E16 Arna-Voss, har gått ras og vært ukelange stengninger på E39 mellom Os og Stord.

Hordfast blir av den statlige naturforvaltningen betegnet som det, sit. «truleg største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid» med andre ord er de uopprettelige skadene større enn f.eks kraftlinjene i Hardanger også kalt «Sima-Samnangersaken». Fergelternativet gir dermed den største natur og landskapsgevinst i Hordaland i moderne tid, i samme fjordlandskap (kalt «The Fjords»)  som 2 ganger er kåret som , sit. «Verdens Fremste Naturbaserte Reisemål» – av et panel/jury  på 437 kyndige utvalgte personer av National Geographic Traveller. Hovedbegrunnelsen for kåringen er, sit. «The authencity of the landscape». Fergesambandene mellom Os og Tysnes og Stord gjennom perlen Bjørnefjorden er blant landets fineste riksveicruise. Sambandet E39 Os-Stord har idag stor overkapasitet i forhold til trafikkmengden nær hele året gjennom.

Fra nyttår blir dagens meget  gode og raske fergetilbud ytterligere styrket på E39 mellom Os og Stord med innføring av Autopass og 4 (mot dagens 3) faste ferger i pendel på sambandet.

Erna Solberg & Co. har alltid tiet om at  det – tross  det gode fergetilbudet – kun kjører ca. 2.500 kjøretøy i snitt pr. dag på E39 -strekningen 35 mrd-prosjektet er tenkt å avløse.

Aldri har noen i vårt land  funnet på å planlegge et så eksepsjonelt stort veiprosjekt på et slikt uhyre spinkelt og viktig: konjunkturbestemt trafikkgrunnlag, der ventet stagnasjon og nedgang innen «oljen» fra ca 2022 ytterligere parret med varslet stagnasjon i befolkningsveksten i prosjektets influensområde, parret med med svært høyt samlet bompengebelastning Stord-Bergen ville rammet Hordfasprosjektet hardt dersom det ble bygget.

Solberg og hennes disipler har og tiet om at hele 74 % av trafikantene ikke er såkalt «nyttetrafikk» men såkalt «fritidstrafikk» d.v.s. trafikk til/fra dåp, brylllup, begravelse, konfirmasjon, idrett, hytte, besøk, turister. Mer enn noe annet underslått faktum avslører dette tallet hvorfor monsterprosjektet rykker stadig nærmere stupet vi advarte mot første gang i 1992.

Også NRKs avslørende nyhetssak forrige uke under tittelen «Holdt tilbake bompengetall om gigantprosjektet på E39» er en ny påminnelse om hvor langt den sittende Regjeringen anført av hordalendingen  Erna Solberg er villig til å gå for å overse meningsmålingene nevnt over  for å manipulere prosjektet gjennom. Solberg har lenge hatt prosjektet som sin fremste politiske sak i sitt hjemfylke.

 

Hør radiointervju med Per Nordø fra 28.09.2018 :
Skjulte Hordfast-tall

Sak på NRK:
Holdt tilbake bompengetall om gigantprosjektet på E39

NRK P1 Hordaland 3. oktober:
Kritiserer Hordfast utredning

NRK P1 Hordaland 5. oktober:
Ta med miljøstemmer

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian