Uforutsigbart GMO CRISPR

CRISPR ble først observert i en bakterie (Escherichia coli). Det bakterielle CRISPR-Cas immunsystemet mot virus funnet i mange prokaryoter har blitt kopiert og modifisert for å kutte bestemte gener i planter og dyr og stanse dem fra å fungere. Å stoppe bare et bestemt gen fra å fungere i ett kimecelle kan være delvis oppnåelig. Imidlertid kan andre bivirkninger av CRISPR-Cas i planter og dyr være uforutsigbar og ustyrlig. CRISPR-Cas er et segment av genetisk modifisert DNA som kan produsere RNA-segmenter for binding til et spesifikk segment DNA i cellen. CRISPR lages for å gjenkjenne spesifikke målsekvenser i DNA. Cas er et DNA-skjæringsenzym fra en bakterie. CRISPR-sekvenser av DNA og det tilknyttede Cas enzymet for å kutte DNA, brukes nå som et verktøy innen genteknologi for å kutte ut eller legge til basepar et sted i genene for planter og dyr.

CRISPR er en strekning av modifisert DNA som inneholder korte repetisjoner av basesekvenser, som vil binde til et spesifisert sted av en verts-DNA. Det CRISPR relaterte Cas-6-enzymet vil skjære eller kutte DNA fra vertscellen på det / de stedene som CRISPR kan legge det på. CRISPR-Cas i naturen er en del av forsvarsmekanismen for bakterier og enkeltcelle organismer (prokaryoter). I bakterier vil CRISPR DNA gjenkjenne stedet på genet målrettet og binde seg der. Det tilhørende Cas-enzymet vil kutte opp DNA ved det samme stedet. Dette kan i noen tilfeller stoppe virus fra å produsere sine fremmede proteiner i bakteriene.

Fjerning av et basepar av DNA fra et spesifikt gen kan brukes til å deaktivere genet som koder for et uønsket protein. Men det er mange andre effekter bortsett fra et perfekt kutt og lim inn på et bestemt DNA-område, og disse bivirkningene kan føre til uønsket patogenese. Cas (CRISPR- assosiert protein) er et RNA-ledet DNA-endonuklease enzym som finnes i prokaryoter. De er der trolig for å skade og nøytralisere fremmed gen. Det er mange forskjellige typer og deres egenskaper blir testet på eukaryoter (planter og dyr). De vil bli brukt for å skape virus motstand, eller å stille produksjonen av uønskede proteiner fra “defekte” gener.

I USA i henhold til sine forskrifter om bioteknologi regulerer USDA for tiden ikke, eller har noen planer om å regulere planter som ellers kunne ha blitt utviklet gjennom tradisjonelle avls teknikk. Dette er så lenge disse planter er utviklet uten bruk av planteplager som donor (f.eks Fusarium) eller vektor (f.eks Agrobakterium) og de er ikke selv skadelig (f.eks ugress). I EU blir CRISPR regulert ved bruk av eksisterende forskrifter for GMOer, genetisk modifiserte organismer. CRISPR-Cas er opprinnelige fra bakterier og de er genetisk modifiserte for innsetting i spesifikke planter og dyr.

CRISPR-Cas kan forårsake mange endringer med endring. Disse er karakterisert som innsettinger og slettinger, små og store, i regioner nær og langt til målet. CRISPR er nøyaktig opp til det punktet at det kan klippe ett gen. De naturlige reparasjoner deretter kan føre til mange andre forskjellige utfall. Dette gjør CRISPR-Cas årsaken til mange forskjellige spekulative sluttresultater i genomet. Det har blitt vist at reparasjonen av oppbrudd i DNA-strenger fremkalt av CRISPR-Cas9 kan føre til store slettinger av DNA og komplekse omarrangementer av DNA-strengene. I naturen er CRISPR-Cas det naturlige forsvaret av prokaryoter. Å slå det inn i forsvaret av eukaryoter kan vise seg å være en veldig risikabel utfordring. Det er observert skade i celler forårsaket av CRISPR- Cas redigering som kan ha patogene konsekvenser.

 

Lenker:

Vi må vite mer om Crispr-risikoen

What Is CRISPR?

 

Referanser:

Kosicki M., Tomberg K., and A. Bradley.2018. Repair of double-strand breaks induced by CRISPR–Cas9 leads to large deletions and complex rearrangements. Nature Biotechnology, Letters.

Rath D., Amlinger L., Rath A., and M. Lundgren. 2015. The CRISPR-Cas immune system: Biology, mechanisms and applications. Biochimie 117, 119-128. http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian