Forsvaret og sjøforsvaret har satt i gang strandryddeprosjekt

Miljøvernforbundet er stolte av å ha inspirert forsvaret til strandryddeprosjektet, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund. Strandsonen rundt Ulsnes ble ryddet etter en henvendelse fra oss til forsvaret om vi kunne få lov å ha med oss en gruppe frivillige på strandrydding langs strandsonen kontrollert av forsvaret da vi var i Stavanger under årets strandryddetokt med Miljødronningen.

Siden dette er et forsvarsområde og også NATOs fellesoperative treningssenter (Joint Warfare Centre – JWC)´s midlertidige treningsfasilitet lot det seg ikke gjøre å slippe NMF med frivillige løs i strandsonen. Forsvaret tok imidlertid vår henvendelse til følge og lovte å rydde selv så snart det lot seg gjøre. Nå er strandsonen ryddet, både på Ulsnes og en rekke andre steder som følge av vår henvendelse. Dette er vi selvsagt svært fornøyde med og ønsker derfor å gi forsvaret en oppmerksomhet i miljøets navn så vi tok en prat med:

Når startet prosjektet‭?
Vårt prosjekt startet i mai‭ ‬2018,‭ ‬der vi spesielt undersøkte om det var personell tilgjengelig som kunne delta.

Hva var bakgrunnen‭?
Som spørsmål‭ ‬1,‭ ‬der vi også ser at det er nødvendig å holde egne arealer ryddige-‭ ‬og vedlikeholdte.

Hvor har dere ryddet‭?
På Hundvåg utenfor Stavanger har forsvaret en base som heter Ulsnes.‭ ‬Det er her vi har ryddet.

Hvor mye‭ (‬m2‭)‬/tonn tilsammen‭?
Vi har en strandlinje på ca‭ ‬1200m.‭ ‬Det ble ryddet fra strandkant og fem meter opp på land.‭ ‬Totalt utgjør dette‭ ‬6000m2.‭ ‬Vi fylte‭ ‬1,5‭ ‬10m3‭ ‬containere.

Hvorfor engasjerer Forsvaret seg i dette‭?
Vi har et fokus på miljø-‭ ‬og miljøstyring,‭ ‬og så denne anledningen som meget gunstig ift. den totale omtale som ble gitt.‭ ‬Samtidig ser vi at også hos oss samles det mye avfall vi ikke ønsker skal være her.

Hva er det funnet mest av på avfallstype/trend/rangering‭?
Det ble funnet mest drivved,‭ ‬og da alle typer materiale.‭ ‬Myk og hard plast var det også mye av.‭ ‬Videre plukket vi mye tauverk,‭ ‬isopor og glassfiber,‭ ‬samt rester av en jolle.

Hvem har dere samarbeidet med‭?
Dette har kun vært et internt anliggende,‭ ‬der vi vil gjennomføre noe lignende til våren.

Hvor ofte vil dere foreta strandrydding‭?
Vi satser på å gjennomføre tilsvarende tiltak‭ ‬en gang per år.

Er miljøvern viktig for forsvaret,‭ ‬og i tilfelle hvorfor‭?
Ja,‭ ‬miljøvern er viktig for Forsvaret.‭ ‬Det er viktig ift. de omgivelser vi ferdes i,‭ ‬blant annet for å opprettholde et godt omdømme,‭ ‬slik at vi får anledning til å øve på steder vi normalt ikke er.‭ ‬Se for øvrig innslag i media om miljøvern ifm. øvelse Trident Juncture som starter nå i høst.

Miljøvernforbundet er svært takknemlige for at forsvaret tar miljøet på alvor og evner å følge opp henvendelser så raskt og effektivt. Det gagner innbyggerne rundt Ulsnes, som får et rent miljø, dyre og fuglelivet i området, miljøet og ikke minst forsvaret selv som får et rent område de kan være stolte av!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian