Også Norges Miljøvernforbund reagerer på korona-unntak for vindkraftverk

I en tid der befolkningen er underlagt store og omfattende restriksjoner på grunn av frykten for koronasmitte, og der Olje- og energiministeren tilsynelatende nylig benyttet koronasituasjonen til å godkjenne to meget konfliktfylte og kontroversielle vindkraftsaker, så kaster regjeringen ytterligere bensin på bålet ved å unnta utenlandske vindkraftarbeidere fra koronarestriksjonene.

Det å definere vindkraftutbygging som samfunnskritisk virksomhet og dermed gi dem unntak fra de bestemmelsene som en rekke andre virksomheter provoserer. Ikke minst fordi vindkraften tilhører en bransje som ikke akkurat ser ut til å bry seg særlig om hverken lover eller regler. Samtidig så er vindkraftutbygginger på ingen måte kritiske for energiforsyningen. Norge er hvert år gjennomsnittlig nettoeksportør av kraft. Vi er dermed selv godt forsynt med kraft, så dette er ikke noe argument for å unnta vindkraftutbygginger fra kriselovene.

Dette bidrar også i sterk grad til å undergrave formålet med denne dugnaden befolkningen gjør for å stanse koronasmitten.

Det svekker samtidig også vindkrafttilhengernes kronargument om at vindkraften skaper så mange lokale arbeidsplasser. Dersom dette virkelig var tilfelle ville ikke et slikt unntak vært nødvendig?

Når det gjelder vindkraftbransjens eget forhold til lov og rett i forhold til utenlandske arbeidstakere så kan det være nyttig med et lite tilbakeblikk…

Og til sist; en pågående sak i Florø (Bergens Tidende)…

  • Lastebileiere til aksjon mot vindturbin-transport -Norsk Lastebileier-Forbund fikk stanset transport av vindturbiner som foregikk med utenlandskregistrerte kjøretøyer ved Fjord Base i Florø. Turbinkomponentene skal senere kjøres videre for montering på Guleslettene vindkraftverk i kommunene Kinn og Bremanger. – Vi kontaktet vindkraftselskapet Zephyr og leverandøren Vestas og gjorde dem oppmerksom på virksomheten. Hvis ikke de hadde gitt stoppordre, hadde vi gått til politianmeldelse, sier Jan Ove Halsøy, regionsjef i Lastebileierforbundet til BT. Forbundet begrunner aksjonen med det de mener er lovstridig transport med utenlandskregistrerte kjøretøyer på lukket område. Statens vegvesen har tidligere grepet inn mot transport av vindturbiner, som under denne aksjonen ved Hennøy i Bremanger i fjor. (Guleslettene vindkraftverk, Kinn og Bremanger kommuner -Vestland)

Så, ja…vindkraft er samfunnskritisk i ordets rette forstand i den betydning at den er kritisk for ethvert samfunn som er basert på lover og regelverk, demokrati, lokale arbeidsplaser og viljen til å godta de krav og pålegg som kommer fra myndighetene i en slik krevende situasjon som vi opplever nå. Vindkraftbransjens fremferd og myndighetenes ubetingede støtte til denne virksomheten er en alvorlig svekking av den tilliten vi burde kunne ha til våre styrende myndigheter. Dessverre velger altså regjeringen gang på gang å svekke denne tilliten ved sine kontroversielle valg.

Les saken på NRK.no:

Les denne saken på NRK…

OED og NVE fornekter seg ikke nå, midt i den verste koronatiden…

OED benyttet koronasituasjonen til å godkjenne to svært konfliktfylte og kontroversielle vindkraftsaker, Okla på Stadlandet og Haramsøy utenfor Ålesund og rett nord for fugleøya Runde. Samtidig benyttet NVE den samme situasjonen til å vedta forlenget frist og konsesjonsperiode for Havsul I, som blir liggende rett i fjæresteinene rett nord for Haramsøy. Alle disse vedtakene kommer altså mens alle mediene er fullstendig teppelagt med nyheter om koronasituasjonen. Er det noen som virkelig tror at dette er tilfeldig…?

Les mer om denne saken i følgende artikkel: -Andmyran avgjørelsen i OED er en stor seier, men med en bitter bismak…

Avslutningsvis..

I en tid der vi åpenbart trenger ro og samling rundt en svært alvorlig situasjon for befolkningen og samtidig aksept og tillit til de vedtak som kommer fra myndighetene tjener det definitivt ikke situasjonen at regjeringen ikke bare benytter situasjonen til å banke gjennom kontroversielle vedtak, men at de attpåtil også benytter sine nylig utvidede fullmakter til å kaste bensin på bålet med slike unødvendige unntaksregler.
Dette skulle vi så absolutt vært foruten…

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian