Norges Miljøvernforbund anmelder ulovlig dumping av bifangst

NMF  sendte mandag formiddag inn anmeldelse til Verdal/Levanger lensmannskontor for ulovlig dumping av bifangst i forbindelse med brisling fiske som foregår inne i Trondheimsfjorden.. Det er funnet store mengder stor sei liggende døde i fjæresteinene inne i fjorden etter at båtene har vært i området for å fiske brisling.

NMF krever full stans i fisket mens etterforskningen pågår. NMF krever videre at all fiske av brisling stoppes I Trondheimsfjorden i fremtiden. Trondheimsfjorden er en nasjonal laksefjord, og bifangst av fredet Sjøørret er av stor bekymring for NMF.

Kravet om stans av alt fiske av brisling I Trondheimsfjorden er oversendt til fiskeridirektoratet. NMF er også bekymret for at fisket etter brisling på landsbasis ikke er bærekraftig. Brisling og andre små fiskesorter er mat til vår mat . Fiskesorter som Torsk, Sei, og Lyr lever av slik småfisk, og følger ofte etter brislingen når den går inn i fjordene for å gyte. Sjøørretten som er inne i fjordene beiter også på brislingen.

NMF mener dette fisket må kvotelegges meget strengt slik at fjordene ikke tømmes for brisling.

 

Se anmeldelse her.

Mediaoppslag fra Innherred:
Dumping av sei er anmeldt

Relaterte artikler

nb_NONorwegian