Pressemelding – Norges Miljøvernforbund og Motvind Norge

Informasjon fra Norges Miljøvernforbund og Motvind Norge

Norges Miljøvernforbund (etablert i 1993) og Motvind Norge (etablert i 2019) er medlemsbaserte organisasjoner med til sammen nå nærmere 20 000 medlemmer. Begge organisasjonene vil at Norge skal stanse all videre utbygging av vindkraft på land og i kystnære områder. Norges Miljøvernforbund er også imot utbygging av all havvind på norsk sokkel.

Det siste året har vindkraftsakene fått stadig mer oppmerksomhet, i takt med at den folkelige motstanden har økt dramatisk. En lang rekke aksjoner mot pågående utbygginger viser styrken i det som nå med rette kan kalles «vindkraftopprøret».

Norges Miljøvernforbund og Motvind Norge har noe ulik strategi i arbeidet for å få gjennomført de felles målene om stans i videre utbygging av vindkraft. Dette har i noen få saker ført til uenigheter i gjennomføring av konkrete protestaksjoner, i hovedsak utløst av misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom organisasjonene.

Vi, leder i NMF Kurt Oddekalv og generalsekretær i MN Rune Haaland, har i dag hatt et møte, der situasjonen er gjennomgått og misforståelser er ryddet av veien. Utbyggingen på Haramsøya er svært aktuell for tiden. Der vil Motvind Norge forfølge det juridisk/rettslige sporet, mens Norges Miljøforbund vil arbeide med støtte til de lokale aksjonene mot utbyggingen.

Vi vil legge fram et felles forslag for våre organisasjoner for å sikre rutiner for god og kontinuerlig kontakt i det videre arbeidet for de felles målene organisasjonene har.

Bergen/Stavanger, 18.6.2020

Oslo, 18.6.2020

Kurt Oddekalv / sign
Leder Norges Miljøvernforbund

Rune Haaland / sign
Generalsekretær Motvind Norge

Pressekontakter:

Kurt Oddekalv – 908 92 268

Rune Haaland – 480 25 701

Erklæring – Rune Haaland (PDF)

En av årsakene til misforståelsene som beskrevet ovenfor er at Norges Miljøvernforbunds henvendelser og invitasjon til et felles møte har vært ignorert og ikke blitt besvart siden dette ble tatt opp første gang i august 2019. Vi ser med dette frem til et godt samarbeid med Motvind Norge for å stanse vindkraftens herjinger i det norske landskapet.

Hjelp oss å stanse vindkraft i Norge – Meld deg inn i dag!!!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian