Bjørnemassakre sjokkerer Miljøvernforbundet – utlover kr 100.000,- i dusør

Norges Miljøvernforbund (NMF) er gjort kjent med at det 25. og 26. mai i år, ved hjelp av helikopter, ble jaget 8 brunbjørn over grensen fra Trøndelag i Norge og østover til Sverige, hvor de ble skutt. Det har foregått skadefelling av bjørn i Sverige den siste tiden.


Brunbjørnen (Ursus arctos) er fastlands-Norges største rovdyr. Bjørnen lever i grenseområdene mot Russland, Finland og Sverige. Arten er sterkt truet i Norge. Bestanden i Norge ligger på rundt 148 (2019) dyr, derav 91 hannbjørner. Bestanden ligger under Stortingets bestandsmål.

NMF ser på den omtalte bjørnejakten som alvorlig organisert miljøkriminalitet. Saken skal vistnok være under politietterforskning. NMF ønsker selvsagt ikke at denne saken skal henlegges og bidrar med kr 100 000,- i dusør til den eller de som kan komme med tips og informasjon til NMF som fører til rettslig tiltale for de skyldige.

Tips kan oversendes til Miljøvernforbundet via holm@nmf.no

For mer informasjon, Politisk nestleder Ørjan Holm tlf. 91357125

Støtt oss – Meld deg inn i dag!!!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian