NVE skjerper rutinene etter møte med Miljøvernforbundet

NVE skjerper kravene til involvering av lokale interessenter ved bygging av vindkraftverk.

Norges Miljøvernforbund er meget fornøyd med NVE direktør Kjetil Lund sitt inngrep i konsesjonsprosessene. Ekstra gledelig at han har håndtert dette så raskt etter vårt møte med Lund sist fredag 28/6-2019. På møtet gikk vi gjennom en rekke forhold som er uheldige i konsesjonsbehandlingen og mangelen av ettersyn og oppfølging i byggeprosessen. Veldig positivt at han så raskt har tatt grep.

NVE skriver i dag 4/7-2019 følgende:

“En rekke tidligere gitte konsesjoner til vindkraft er nå under planlegging og utbygging. NVE skjerper nå kravene til hvordan konsesjonærene skal involvere kommuner og andre lokale interessenter ved planlegging og bygging av vindkraftverk.

– Det er ofte et sterkt lokalt engasjement rundt utbygginger av vindkraft. Da er det viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land med skjerpede krav til lokal involvering, sier vassdrags og energidirektør Kjetil Lund.

– Blant annet vil vi før hver utbygging kalle inn utbygger til møte i NVE for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter. Vi vil også utvide høringsfrister, og vi vil trappe opp vårt eget tilsyn i utbyggingsfasen, sier Lund.

Krav om internkontroll innført
Konsesjon gir rett til å bygge og drive vindkraftanlegg. I konsesjonene er det krav om at det skal utarbeides plan for hvordan anlegget skal bygges (detaljplan) og hvordan arbeidet skal gjennomføres (miljø-, transport og anleggsplan, eller MTA). Planene skal behandles av NVE.

NVE har tidligere varslet at de som skal bygge må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra 2019 innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.”

Norges Miljøvernforbund er svært fornøyd med utviklingen og vil fortsette dialogen med Lund og hans etat, og vi vil vårt arbeid med vindkraftsaker med uforminsket styrke.

Lenke:
NVE skjerper kravene til involvering av lokale interessenter ved bygging av vindkraftverk

Relaterte artikler

nb_NONorwegian