Stikkord: infralyd

  • Hva holder du på med, Kjetil Lund?

    18. desember 2019
    Samme dag som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skiftes ut godkjenner NVE hele to MTA-planer med omsøkte endringer og ekspropriasjonstillatelser.…
  • Miljøvernforbundets høringssvar på Havvind

    4. november 2019
    Miljøvernforbundet leverte høringssvar på regjeringens høring - "Høyring av forslag om opning av område for fornybar energi til havs og…
nb_NONorwegian