Hva holder du på med, Kjetil Lund?

Samme dag som olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg skiftes ut godkjenner NVE hele to MTA-planer med omsøkte endringer og ekspropriasjonstillatelser.

Både Øyfjellet vindkraftverk, rett ovenfor Mosjøen i Vefsn kommune og Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland ble stemplet igjennom av NVE.

Hvorfor to godkjenninger på samme dag? Og på toppen av det hele også sammenfallende med ministerskiftet. Dette lukter mistenkelig av et politisk signal fra NVE. Sammenfallende med utnevnelsen av Sylvi Listhaug som ny olje- og energiminister, viser NVE muskler. Her skal vedtakene tydeligvis presses gjennom, midt i tiden for juleforberedelser. Hva er det NVE holder på med?

Både Øyfjellet vindkraftverk og Tysvær vindkraftverk er svært kontroversielle saker med store konsekvenser.

NRK: Gir grønt lys til 75 vindmøller midt i flytteveiene til flere tusen rein

Ingen av de innkomne klagene eller innholdet i disse er det tatt hensyn til. Dette er alvorlig. Vi har en forvaltning som baserer seg gamle utredninger og mangelfullt kunnskapsgrunnlag, samtidig som de legger all energi inn i å avvise all ny kunnskap. Dette kommer spesielt klart frem i NVEs begrunnelse i avsnittet om infralyd. Her sier de følgende:

Infralyd er definert som lyd som oppstår på frekvenser som er lavere enn hva menneskets hørsel normalt kan oppfatte, for eksempel på lavere enn 20 Hz (Hertz), grunnet den merkbare lavere sensitiviteten menneskeøret har til å oppfatte slike lyder. For at lyden skal være merkbar for menneskeøret innenfor dette frekvensområdet, må den ha en veldig høy lydstyrke. Når slike lyder kan oppfattes av menneske, kan de generelt medføre betydelig ubehag.

Her legger NVE til grunn at infralyden som er lavere frekvenser enn det menneskelige øret kan oppfatte må være hørbar for at den kan gi ubehag. Dette en klar logisk brist.

Den uhørbare lavfrekvente støyen må i følge NVE være hørbar for å gi ubehag..(!?)

Videre sier NVE:

Det har blitt hevdet at vindturbiner avgir betydelige mengder av slik infralyd. Dette skyldes imidlertid antageligvis at slik lyd oppstod på eldre medvinds vindturbiner i USA før utviklingen av vindkraft skjøt fart i Europa. Slike medvinds-turbiner er designet med bladene plassert medvinds fra tårnet på en slik måte at bladende passerer gjennom turbulensen i skyggen av tårnet, noe som resulterer i en slaglyd, med infralyd hver gang bladet passerer tårnet. Alle moderne turbiner har i midlertid motvindsdesign, med bladene plassert motvinds mot tårnet (slik at vinden passerer bladene før tårnet) og effekten blir eliminert.

Her opptrer NVE tydelig som en ren lobbyorganisasjon for utbygger der målet er å ufarliggjøre og bagatellisere de åpenbare skadevirkningene. Samtidig avslører man et ganske svakt kunnskapsnivå og en uvanlig stor motstand mot å tilegne seg ny og oppdatert kunnskap. Dette er ikke holdbart fra en offentlig forvalter som NVE, hvis rolle er å forvalte felleskapets verdier til beste for fellesskapet. At NVE i sak etter sak opptrer som utbyggers forlengede arm er både feil og forkastelig.

Radio Haugaland: Bygger vindpark i Tysvær mot folkets vilje

Det brygger opp til full storm

Begge vindkraftsakene er svært kontroversielle med store konflikter. At NVE nå velger å godkjenne begge sakene på samme dag som ny olje- og energiminister er utnevnt kan neppe være noen tilfeldighet. To kontroversielle saker på samme dag er ikke vanlig kost. NVE har nå sendt et kraftig signal til befolkningen og til påtroppende olje- og energiminister Sylvi Listhaug.

“DET ER VI, NVE SOM BESTEMMER HER, OG VI GJØR SOM VI VIL…”

Miljøvernforbundet tar kampen

Norges Miljøvernforbund ser alvorlig på NVEs opptreden. Begge sakene er så grove og konfliktfylte og med store konsekvenser for natur, miljø, helse, lokalbefolkninger, og urfolks rettigheter, at disse vedtakene ikke står seg. De er også gitt på mangelfullt og feil grunnlag. En klar politisk handling fra NVE som forvaltningsorgan. Dette kan vi ikke godta.

Støtt oss – Bli medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian