TrønderEnergis konsernsjef med nytt lavmål i debatten

TrønderEnergis konsernsjef, Ståle Gjersvold kom i dag 7. mars 2020 med flere usaklige kommentarer på en privat Facebook side.

Gjersvolds usaklige kommentarer kom som svar på helt saklige kommentarer omkring FNs rangering av artsmangfold vs klima, og miljøkonsekvensene av Trønderenergis utbygging på Frøya vs smølalirypa.

Grove beskyldninger mot ansatte i Norges Miljøvernforbund (NMF)

Sterke hentydninger om SABOTASJE mot navngitte personer i NMF.

Denne klare meldingen la han inn på en privat FB-side etter at han hadde kommet med beskyldninger om at NMFs ansatte Arne Roger Hansen og Arnfinn Nilsen “…har bidratt til kriminell aktivitet“.

“… og det skulle ikke forundre meg om de har bidratt til kriminell aktivitet også. Du burde fjerne dem – og kaste dem ut i skogen der de hører hjemme.”

Ganske utrolig at Trønderenergis konserndirektør kan nedlate seg til slike usaklige og udokumenterte påstander om kriminell aktivitet som svar på en kommentar om Trønderenergis miljøkonsekvenser i forhold til smølalirypa på Frøya.

Her er teksten som fikk Gjersvold til å se rødt…

Arnfinn Nilsen Ståle Gjersvold Det er dine vindturbiner som nå ødelegger viktige leveområder for smølalirypa og setter dens eksistens i alvorlig fare på Frøya. Tungt og omfattende anleggsarbeid i begynnelsen av hekketiden var et av dine andre bidrag i negativ retning. Smølalirypa, en genetisk underart av lirype, er vår eneste endemiske fugleart som kun befinner seg på øyene Smøla, Hitra og Frøya i hele verden. Den er genetisk tilpasset et mildere klima med mer snøfattige vintre, da den beholder mye av den mørke fjørdrakten gjennom hele vinteren. Skulle vi virkelig få mildere vintre så vil lirypa være svært utsatt for predatorer ettersom den har helt hvit fjærdrakt og ikke lengre kan skjule seg i vegetasjonen. En klimaendring kan i så måte true hele den Skandinaviske lirypebestanden, mens den lille genetisk tilpassede populasjonen som har de egenskapene som hele den Skandinaviske lirypebestanden trenger, ja den ofres for noen ekstra kroner til Trønderenergi og Stadtwerke München.


Å øke dødeligheten ved å utplassere gigantiske fuglekverner og ødelegge sentrale leveområder til en genetisk viktig og svært sårbar klimatilpasset ansvarsart, ja det er hr. Gjersvolds bidrag i godt kompaniskap med hans kolleger på Smøla og Hitra.
Det blir som å trekke ut proppen på Noah’s Ark, før den får kommet til land.
Tommel opp for den, Ståle…
????”

Mer skulle det ikke til. Som konsernsjef er han ansvarlig for de valg og disposisjoner selskapet han leder tar. Miljøkonsekvensene som ble påpekt følger av disse valgene. At utbyggingene hans får slike dramatiske konsekvenser for naturmangfold, havørn, hubro, smølalirype med mere må han tåle å høre. Han har tatt sine valg på vegne av det selskapet han leder. Å svare på saklige kommentarer med slike usakligheter er å trekke debattnivået ned på et absolutt lavmål.

Les mer om smølalirypa vs vindkraft i Norges Miljøvernforbunds rapport.

Trønderenergi har i lang tid hatt trusler og sverting av motstandere som mediestrategi

På Trønderenergis utbyggingsområder på Sørmarkfjellet og på Frøya har de ikke bare utvist rå makt mot kommune og demonstranter, men de har også vært aktive i media med flere klare beskyldninger om trusler og sabotasje fra demonstranter og lokalbefolkning. Spesielt etter at konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar, Stig Tore Laugen ble ansatt så har dette blitt en klar mediestrategi.

I april 2019 kom Trønderenergis trussel mot kommunestyret om et fremtidig erstatningskrav på 400 millioner i forkant av at saken ble tatt opp i kommunestyret.

23. juli kunne Frøya.no melde om et krav til Frøya kommune fra Trønderenergi på 693.000 for å dekke utgiftene til advokathjelp.

Trønderenergi krever 693.000 fra Frøya

Rått løp og råkjør fra en hensynsløs bedrift…

” -Trønderenergi setter lokaldemokratiet i en gisselsituasjon! Det sier fylkespolitiker Tommy Reinås fra De Grønne. Han synes selskapet oppfører seg respektløst når de truer politikerne på Frøya. ”

“-Rystende maktmisbruk fra politi og Trønderenergi”

Solfrid Glørstad Sandvik er oppgitt over oppslag i Hitra-Frøya. Her blir vindkraftmotstanderne nok en gang beskyldes for ulovligheter, uten at noen vet hva som egentlig er skjedd, sier Sandvik.

–Skaper fronter ved å hevde usanne ting

TrønderEnergi har selv ansvaret for hærverk og ødeleggelser

I begynnelsen av juni 2019 tok ansatte på TrønderEnergis byggeplass seg til rette og ødela materiell, som plakater, bilder m.m tilhørende motstanderne på deres leirområde i Nessadalen på Frøya. Norges Miljøvernforbunds banner ble revet i biter og norske flagg ble kastet i en haug på bakken som søppel…

Miljøvernforbundet sendte brev med krav om dekning av kostnadene ved å trykke opp et nytt banner. Erstatningskravet var rimelig (kostpris) og en håndsrekning i håp om at Trønderenergi var villig til å gjøre opp for seg. Det ville de imidlertid ikke, og avviste blankt NMFs erstatningskrav.

Kommunestyrepolitikerne på Frøya slapp ikke ut av bussen da de skulle på befaring på anleggsområdet

“- Det har vært vikarierende argumenter for hvorfor vi ikke kunne forlate bussen. Vi kjøper ikke argumentene. Vi føler at vi blir holdt for narr, sier Steven Crozier, i Rødt Frøya.

Han og partikollegaen Astri Reppe valgte å hoppe av bussen rett utenfor sperringene ved inngangen til vindkraftområdet i Nessadalen på torsdag.

Iført gule “Nei til vindkraftverk på Frøya”-skjorter, stilte de seg opp sammen med andre vindkraftmotstandere for å vise sin motstand mot utbyggingen som foregår på Frøya.

– Trønderenergi ønsker å kommunisere med oss gjennom befaringen, men alt skjer på deres premisser. Vi blir dirigert. Det ville vi ikke være med på, sier Crozier.

Styret i Frøya Rødt har reagert sterkt på informasjonen de fikk i forkant av befaringen i anleggsområdet til Frøya vindpark på torsdag.

De opplevde politiets involvering i befaringen som et forsøk på overvåkning og kontroll på vegne av utbygger.

Både politiet, ordføreren og Frøya kommune måtte gå ut og korrigere informasjonen, på grunn av misforståelser og unøyaktig informasjon.

Frøya Rødt var likevel ikke fornøyd med betingelsene som ble satt av politiet før befaringen. Kommunestyret fikk dispensasjon til å bryte oppholdsforbudet, men fikk ikke forlate bussen.

– Først var grunnen at Trønderenergi ikke hadde sikkerhetsutstyr til alle. Det klarte vi selv å skaffe forrige torsdag. Deretter fikk vi beskjed om aktiv etterforskning i området. Det brant for seks dager siden, sier Crozier, før han påpeker:

– Mens det er aktiv etterforskning, er det 60 arbeidere som jobber på for fullt i området.

– Det er et stort området på seks kvadratkilometer, et åsted hvor det brant skulle ikke vært til hinder, mener Crozier.”

Gikk av bussen : –Føler vi blir holdt for narr

I lys av dagens kommentarer fra konserndirektøren kan han neppe ha lest selskapets egne regler om etikk og samfunnsansvar…

TrønderEnergis Regler om Etikk og Samfunnsansvar

TrønderEnergis side om Samfunnsansvar

Det er interessant å se hvordan TrønderEnergi og deres godt betalte direktører klarer å fremstille seg selv, gang etter gang som offer. Samtidig er det også oppsiktsvekkende hvordan de selv som den profesjonelle parten selv klarer å senke debattnivået ned til nye lavmål. Du tror det ikke før du ser det….

Her er hele innleggene…

Dette postet han etter det første utbruddet. “… De jobber for Miljøvernforbundet, og har i over et år brukt all sin energi på å sabotere all dialog på FB-sidene. Og kanskje er det ikke det eneste de har sabotert.
“Ståle Gjersvold Arnfinn Nilsen; og der kom nummer to av Kurt sine løpegutter.
######; de to der skjønner jeg ikke at du har som FB-venner. De er ødeleggende for all saklig dialog, og det skulle ikke forundre meg om de har bidratt til kriminell aktivitet også. Du burde fjerne dem – og kaste dem ut i skogen der de hører hjemme.
Og jeg kommer aldri til å diskutere på din FB-side så lenge de to svarer meg. Hadet!”

– Ståle Gjersvold, Konserndirektør i TrønderEnergi

TrønderEnergi, styret og eierne…

Her er TrønderEnergi på Facebook

TrønderEnergis styre

TrønderEnergis eierkommuner

Støtt oss – Bli medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian