BKK stilles til ansvar – Vindkraftaksjon ved BKKs hovedkontor i Bergen

Miljøvernforbundet aksjonerte i dag, 12. mars mot BKKs involvering i Vindkraft. Representanter fra Bremangerlandet og Motvind deltok også.

Nå strammes skruen mot de store vindkraftaktørene som er ansvarlige for den største og mest omfattende naturraseringen i norsk historie. Dette kan ikke lenger aksepteres.

BKK er gjennom sitt 36,7% eierskap i SFE ansvarlige for flere ødeleggende vindkraftprosjekt på Vestlandet, heriblant Bremangerlandet og Lutelandet. SFE har også solgt 80% av Okla og Hennøy til italienske til Falck Renewables. BKK er også 50% eier i Matre Vind AS i kompaniskap med vindkraftverstingen Zephyr, som har flere svært konfliktfylte og kontroversielle vindkraftsaker i porteføljen, deriblant å selge Guleslettene til Amerikanske BlackRock.

BKK har gjennom sin eierposisjon i SFE et klart ansvar for det råkjøret som er mot det lille lokalsamfunnet på Bremangerlandet. Vi har flere virkemidler å sette inn dersom ikke BKK stopper involveringen i vindkraft. Foto: Norges Miljøvernforbund

Konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth, er styreleder i BKK, og er dermed en svært sentral maktperson i skjebnen natur og biologisk mangfold har i store deler av vestlandet. Magne Kjerpeseth i senterpartiet som er eneste parti som ønsker å omgjøre Bremangerlandet til industriområde for vindkraft, er far til styreleder i BKK og konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

Direktør i BKK Produksjon, Olav Osvoll, har lang fartstid fra sentralt i NVE. Der har han bl.a jobbet med vindkraft og har det direkte ansvaret for Matre Vind AS. Olav har tidligere uttalt vindkraftmotstanden på Stadlandet kommer 10 år for seint.

Konserndirektør Jannicke Hilland gjentar til stadighet omkring vindkraft at «vi må tåle å stå i det».

Kurt Oddekalv med havørnen foran BKKs inngang. Foto: Norges Miljøvernforbund

Mur av vindturbiner truer fugletrekk

Vindkraft dreper store mengder fugl og er en trussel mot havørn, trekkfugl og flere rødlistede fuglearter. Fylkesmannen i Vestland viste hvordan alle vindkraftanleggene langs Vestlandskysten lå plassert som perler på en snor, midt i fuglenes trekkruter. Allikevel står energiselskapene i kø for å bygge stadig mer vindkraft i disse trekkrutene.

Samlet belastning med alle konsesjonsgitte vindkraftverk tegner nå til å bli en økologisk katastrofe der det allerede synes klart at Norge er ute av stand til å ivareta sine egne nasjonale så vel som internasjonale mål og forpliktelser, inklusive inngåtte og forpliktende avtaler g bærekraftsmål. Norsk forvaltning er på vei utfor stupet og det eneste energiselskapene tilsynelatende er opptatt av nå er å tjene stadig mer kjappe penger. Klimaargumentet er bare et vikarierende motiv de kynisk klynger seg til. Sannheten er at vindkraften er en stor klimabelastning dersom alt den medfører og koster av klimautslipp i et livssyklusperspektiv tas med i regnestykket.

Kun i det ene anlegget på Smøla er mer enn 500 fugl blitt drept i sine møter med vindturbinene. De fleste andre vindkraftanleggene kan også ha tilsvarende store drapstall som på Smøla, men det hverken måles eller kontrolleres. Norsk forvaltning lukker øynene for konsekvensene og tror dermed at alt er helt i orden…

BKK kan ikke løpe fra sitt miljøansvar. Her fra dagens demonstrasjon utenfor BKKs hovedkontor i Bergen. Foto: Norges Miljøvernforbund

Vindkraften har nå seilet opp til å bli det største naturinngrepet i norsk historie og en svært dårlig miljøsak for BKK og andre selskap.

BKK har nå gått fra å være en folkelig kraftleverandør til å nå involvere seg i svært konfliktfylte vindkraftprosjekter som setter sinnene i kok over hele landet. Dette kan neppe være en bærekraftig eller vinnende strategi for fremtiden. Flere av BKKs eierkommuner har allerede gått ut med et klart NEI-vedtak til vindkraft.

Dagens aksjon var bare en forsmak på de kampanjer selskapet vil møte om de fortsetter sin involvering i vindkraft. Her blir det garantert mer fokus og flere aksjoner.

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian