Ber Strålevernet fremskynde overtagelse av anleggene på Kjeller og i Halden fra fra IFE

I et brev til Strålevernet, DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) ber NMF om at eierskapet til anleggene på Kjeller og i Halden fremskyndes.

Norges Miljøvernforbund (NMF) er opptatt av at Norsk Nukleær dekommisjonering (NND) skal komme i posisjon til å sette igang arbeidet sitt med å håndtere anleggene.

NMF har det siste året deltatt i møter med Næringsdepartementet som ansvarlig departement og NND for på komme med innspill til de planene som skal utarbeides for sikker lagring og deponering av reaktoravfall og annet radiioaktivt avfall. Videre skal de fysiske anleggene rives på en kontrollert måte.

Miljøorganisasjonene under en omvisning på Halden reaktoren. I midten foran, Norges Miljøvernforbunds leder, Kurt Oddekalv og Jan hugo Holten. Foto: NND

NMF meget imponert over initiativet fra NND

NMF er meget imponert over initiativet fra NND ifht til å ta miljøorganisasjonene med på «laget» og ser nå etter de siste årets konsultasjoner,de signaler vi har fanget opp samt hendelser historisk sett under IFE, at behovet for at NND snarest mulig får realisert planer og prosesser som er i gang. heter det i brevet til DSA,

Kritikkverdige forhold avdekket ved både Halden og Kjeller strandet reaktordriften

Erkjennelsen av behovet for kontroll og opprydding etter Norges prøve-reaktorprosjekter må nå ha et tempo som gjør at de nye strukturene som bygges med påfyll fra bla IFE på enkelte posisjoner får sette seg og vokse videre. Strukturene er bl.a oppbyggingen av NND via ansettelser fra 2018 -dd og det faktum at NND må styrkes ytterligere på en rekke områder for på kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag på en tilstrekkelig måte. Det er da viktig at de kommer igang med arbeidet uten unødvendig utsettelse. NND er nå inne i sitt 3 eksistensår og i behov for avklaringer fortløpende.

Les brevet til DSA (Strålevernet) her (PDF)

Relaterte artikler

nb_NONorwegian