Rambøll sladder egne CV-er i teamet som utreder ny teknologi for håndteringen av U-864

Miljøvernforbundet har mottatt informasjon fra Kystverket om bl.a. konsulentselskapet Rambøll og Sea Mar (deleid av DOF), der CV-ene til teamet er sladdet.

Dette er i strid med vår rett til offentlig informasjon, – sier Jan Hugo Holten, saksbehandler for olje og marine operasjoner i Miljøvernforbundet. Vi ber om oversikt på kompetanse på aktørene som skal utrede en av de verste forurensingssakene i dag, og da er vi ikke fornøyd med at CV-ene er sladdet. Miljøvernforbundet har gjort noen søk på LinkedIn, der mange av deltakerne har en kompetanseoversikt/CV.

Miljøvernforbundet har i et brev bedt Statsminister Erna Solberg om å frata Kystverket ansvaret for U-864.

Kystverket har vist at de har begrenset kompetanse, og i tillegg har valgt feil kurs fra start når det gjelder miljøhåndtering av U-864. Ansvaret må settes til et tverrfaglig team med kompetanse på forurensing og subseaoperasjoner, som rapporterer direkte til Statsministerens kontor.

Kystverket har holdt på med ubåtsaken i 16 år, og brukt statlige ressurser på over 260 millioner kroner, uten å være i stand til å skaffe seg noe kunnskap om tilstanden til kvikksølvflaskene som ligger pakket i to store deler i lastekjølen på ubåtvraket U-864, – sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet.

Dette er svært alvorlig, den tid eksperter på ubåten kan vise til at den snarere er «klippet» i to. Toppen av ubåten, dvs. tårnet med snorkelen er sprengt av fra torpedoen, og dermed kan kjølen være brukket i to, og svært få kvikksølvflasker har falt ut. Det forklarer at det er steder på vrakområdet som er mer forurenset da de løse flaskene dels har sprukket og rustet og gitt forurensing i overflaten av sjøbunnen.

Heving er trygt, og det finnes ny teknologi som gjør at det blir sikret mot utlekking av metallisk kvikksølv til miljøet. Det må derfor utredes teknologi og konsepter for heving av U-864. Et mulig anbud til operatører på subsea må inneholde heving av vraket, sier Jan Hugo Holten.

Vi ser også med bekymring på at en som har doktorgrad i filosofi og masterutdanning på fiskeadferd, uten erfaring i prosjektledelse på subsea-operasjoner skal lede utredningen, – sier Jan Hugo Holten.

 

Les brevet til Statsministeren om at Kystverket må fratas ansvaret for U-864:

NMF Krav for U864

Se utvalg sladdede CV-er hos Rambøll og Sea Mar:

Sladdet CV Ramboll og Sea Mar

Relaterte artikler

nb_NONorwegian