NMF anmelder Moss`ordfører og Bane Nor for fremtidig brudd på Straffelovens miljølovgivning

Bilde: Riving av en bydel i Moss for fremføring av ny jernbane i kvikkleireutsatt område.

 

I forbindelse med fremføring av en ny jernbane gjennom Moss i Østfold har det fremkommet at den valgte løsningen fra Kommunen og utbygger sin side vil gå i et kvikkleire-utsatt område. NMF er kjent med at denne risikoen ikke er fanget opp i analyser og planarbeidet fra kommune og utbygger Bane Nor sin side.

Med dette som bakgrunn ser vi oss nødt til å varsle storsamfunnet ved en politianmeldelse av aktørene da det potensielt kan være fare for både liv, materielle verdier og natur- og miljøinteresser, – sier regionansvarlig i Miljøvernforbundet Østlandet Jan-Hugo Holten.

Det er viktig å få politimyndighetene på banen i saker der en ved en utbygging kan risikere de nevnte konsekvensene. Politiet sine etterforskere er for lite kjent med miljølovgivningen, noe vi ser i flere saker der avgjørelsene i saker er tendensiøs.

NMF Østlandet har siden våren 2018 satt seg inn i fremføringen av bane gjennom Moss som et ledd i en ny Østfoldbane. NMF er skeptisk til valg av løsning, ikke bare pga den fare som er forbundet med en mangelfullt utredet løsning ifht kvikkleire, men og fordi den valgte løsning er utdatert og hviler på politiske prosesser langt tilbake i tid.

NMF har de siste årene gjennomgått flere baneprosjekter og registrerer at tiden har løpt fra en del av de foreslåtte løsningene. Dette innebærer at baneløsninger må revideres og oppdateres, sier Holten som forventer en seriøs gjennomgang av anmeldelsen.

Les anmeldelsen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian