Miljøvernforbundet krever at all fangst av laks DNA testes

Norges Miljøvernforbund ( NMF ) har i alle år ment at skjellprøvetakingen og avlesing av skjellene, for å finne ut om laksen som fiskeren har fått på land ved elvefisket, ikke er nok for å klassifisere laksen som stedegen villaks, eller om det er laks med oppdrettsgener.

Grunnen til at NMF mener at kun avlesing av skjellene ikke er nok, er at avlesing av skjell kun klarer å avdekke om laksen er oppvokst i elv eller ikke. På denne måten blir alle blandinger av villaks og oppdrettslaks, og rene avkom etter oppdrettslaks, automatisk klassifisert som stedegen villaks, da også disse har vokst opp i elv.

 

Se mediaoppslag her :

Krever at all fanget laks i våre elver må DNA-testes

Relaterte artikler

nb_NONorwegian