CRISPR mot klimaendringer

Ny etikk rapport er for moderne genteknologi i miljøet. Dette er trolig for å bruke genmodifiserte planter som ris og ålegress til å holde mer av karbonforbindelser i bladene, samt slippe ut mindre metan fra dem. Økosystemer der karbon senkes eller lagres, som i torvmoser, regnskog og sjøgress, holder potensial for mye klimagass under sine røtter. Disse klimagassene blir utløst når det etableres jordbruk på dem, og grøfter og avløp avgir mer metan. Der regnskog i Sør-Amerika er blitt fjernet, er gress eller genmodifiserte planter som soya etablert, som tar opp og binder nitrogen til fôr og matprodukter. Dette vil også føre til arealer som bidrar til forholdsvis mer klimagasser som karbondioksider og metan enn før.

Klimaendringer endrer biogeografien på jorden. Disse endringene skjer på land så vel som i havet. Konsekvensene begynner å bli enorme. Å sette ut bioteknologiske innovasjoner i industriell skala, og spre dem globalt kan få uforutsigbare konsekvenser for bærekraftig jord. Skog blir til fôr, og fôr til mat, og samtidig skal dette nødverget bidra til å redusere klimagasser. Og skulle det være noen problemer, da skal GMO CRISPR redde menneskeheten med flere nye frø for flere alternativer.

Synet av kilometer etter kilometer med monokulturer, beskyttet av patenter og tilhørende kjemiske midler, kan bli forstyrrende, og desorienter både menneske og dyreliv. Det er også mulig å innse at CRISPR-alger såes over havet. Dette for å stanse den enorme kjemiske fellingen som foregår pga. et globalt skift mot nye optimale temperaturer og surhetsgrad for havet. Genteknologi for fytoplankton som skal senke klimagasser eller fortrenge alger som produsere klimagasser er som om slaget for fornuften er tapt.

Når alle frø blir utviklet som industriteknologi og får patent og kjemiske midler som kan drepe alt annet, og en lov som beskytter dette frøet uansett hvor det dukker opp, er en industri i feil modus. Dette er for å øke og beholde inntekter fra teknologien. Det er trolig ingen små endringer som er forutsett. Derimot vil en CRISPR genendring i ett frø kunne omdannes til milliarder av frø med den samme gen-endringen. Deretter vil disse trolig blir brukt i krysning med avlinger med annen CRISPR endring, osv.

CRISPR er ment for å kunne reparere gener eller endre gener eller fjerne gener. Samlet sett vil CRISPRs inntrykk trolig være summen av mange forskjellige små endringer. Disse kombinasjonene kan opptre veldig raskt, og bli fulgt av episk storskala produksjon. Dette er i motsetning til de enkle mindre og presise endringer påstått av de nye utviklerne og deres promotorer. Det er også ingen tvil at GMO teknologer kan være interessert i CRISPR-teknologi, og at de kan utvikle kompliserte hybrider som stammer fra GMO og CRISPR-linjer med kompliserte problemer.

Avskogning for å etablere GMO avlinger og brannfarlig GMO-skog kan bidra til kollaps av et bærekraftig klima. Det samme kan være tilfelle for CRISPR-avlinger. Disse kan være oppfinnsomme, men produsentene vil trolig kunne lage flere “små” endringer før de vil etablere avlinger som de kan beskytte med sine teknologi. Det bør stresses at CRISPR genteknologi er en oppfinnelse, og å slippe det fri er hastverk. Det bør få lang vei å gå før det aksepteres som et under som vil redde verden også mot klimaendringer.

Lenker:

GMO og etik i en ny tid

Algae Issue Brief Final USE

Bypassing the methane cycle

Relaterte artikler

nb_NONorwegian