Sikkerheten av aubergine er truet av GMO

Biodiversiteten av aubergine er stort og trolig størst i India med over femti varianter. I India kalles aubergine for Brinjal (Solanum melongena). Brinjal som er kultivert er fordelt i tre typer. Rund og eggformet aubergine er av S. melongena var. esculentum. Lange langstrakte former er av S. melongena var. serpentinum og dverg Brinjal er av S. melongena var. depressum. I tilegg til de spiselige kultiverte varianter er det mange forskjellige typer aubergine som vokser vilt. Brinjal er en rimelig, sunn, og meget viktig del av den indiske dietten. Brinjal er en vesentlig inntekts kilde for mellom en og to millioner små jordbrukere i India. En fjerde del av verdens produksjon av aubergine er i India. Kina produserer over halvparten av verdens aubergine.

Den store diversiteten av aubergine typer i India er grunnet utviklinger som over meget lang tid har verdigsatt Brinjal som svært viktig. Derimot ble det introdusert Bt-Brinjal fra Monsanto i 2009. Monsanto koloniserer jordbruk med deres insekt- og ugressmiddel resistente avlinger inntil de eier hele jordbrukmarkedet med deres patentregistrerte oppfinnelsen. I dette tilfelle er det Bt-Brinjal med innsatt toksin fra bakterien B. thuringiensis som skal vinne Bt-Brinjal territorium. India har vært raskt til å beskytte deres naturskatter og har saksøkt Monsanto for å ha frastjålet deres naturskatter på pirat vis for så å endre deres genetisk integritet gjennom ulovlig genmodifikasjon.

Bt-Brinjal er genmodifisert aubergine som ble introdusert av produsentene Monsanto og Cargill til India i 2009. Denne genmodifiserte aubergine inneholder innsatt Cry1Ac-gen. Denne bakterielle gen stammer fra bakterien Bacillus thuringiensis. Den er innsatt genmodifiserte avlinger som bomull og mais for å gi avlingene resistens mot larver til Lepidoptera skadegjørere. Brinjal aubergine blir også skadet av Lepidoptera skadegjørere, hovedsaklig av Brinjal frukt- og planteskudd borer (Leucinodes orbonalis). Bt-Brinjal er også giftig mot Brinjal fruktborer (Helicoverpa armigera). Bt-Brinjal er innsatt Cry1Ac-gen for å danne toksin mot larvene til disse møll. Bt-Brinjal (Cry1Ac aubergine) er toksisk mot de møll larver som vil spise det. Det er målt 16-17 mg Bt insekticide/kg aubergine.

Det er veldig mange forskjellige planteskadegjørere som truer Brinjal og av disse er de fruktborende larver årsaken til ca. 10% tap. Der det gjennomføres skikkelig forebygging på frukthagen med Brinjal er dette redusert til 4% tap. Det er klart at for mange bønder i India er genmodifisert Bt-Brinjal av lite økonomiske interesse. For produsenten av Bt-Brinjal sin side er disse selv trolig av lite interesse. Mange er derfor bekymret at Bt-Brinjal økonomiske utvikling kan bli som med genmodifisert bomull i India. Dette betyr at påførte økonomiske ruiner, fra kombinasjon av for høy økte kostnader av Bt-Brinjal samt tap av avlinger pga. andre dårlige forhold, kan ta livet av svært mange bønder som har mistet alt ved å satse alt på GMO.

Bt-Brinjal har blitt krysset av produsenten med forskjellig varianter for å kunne opptre i alle de tre forskjellige marked sektorer. Det er ulovlig å dyrke Bt-Brinjal i India. Derimot er Bt-Brinjal blitt tillatt i Bangladesh. Det er flere tilfeller av bedre salgspriser for Bt-Brinjal i Bangladesh. Avlingene som tidligere kunne bli påført 20-40% tap fra insektskader krever nå mindre sprøytning med insekticider. Bønder i Bangladesh har fått dyrket GMO Bt-Brinjal varianter og solgt frø fra avlingene. Dette kan spre Bt-Brinjal for bønder og gjør det mer populær og lønnsomt kortsiktig.

Lenker:
How India squared up to Monsanto’s ‘biopiracy’
Bangladeshi farmers caught in row over $600,000 GM aubergine trial

Referanser:
Evdokimov A.G., Moshiri F., Sturman E.J., Rydel T.J., Zheng M., Seale J.W., and S. Franklin. 2014. Structure of the full-length insecticidal protein Cry1Ac reveals intriguing details of toxin packaging into in vivo formed crystals. Accelerated communications. The protein society. DOI: 10.1002/pro.2536

Relaterte artikler

nb_NONorwegian