Miljøvernforbundet anmelder ordfører og utbygger for grov miljøkriminalitet

Den 19. mai sendte NMF Øst anmeldelse etter både Straffelovens § 240 om grov miljøkriminalitet og etter Naturmangfoldlovens bestemmelser for å ha tillatt og tatt seg til rette i planområde i over en uke med nedbygging av naturverdier. Ulovlig!

Svært uansvarlig kommuneledelse
Fristen for å igangsette omfattende arbeid i området utløp den 11. mai. Det tok ordfører og rådmann fire døgn før de selv dokumenterer at arbeid igangsatt ikke er iht. kravet. I kommunestyremøte den 20. mai besluttet de fremmøtte ved votering å utsette behandling av rådmannens innstilling som konkluderer med at Austri, utbygger, må søke på ny om tillatelse til å bygge ut. Dette innebærer at arbeidet som pågår må stanses.

“Dette er ikke aktuelt”, svarte ordfører Inger Lise Svenkerud NMF sin fremmøtte representant i kommunestyresalen igår kveld.

Politiet sitter på gjerdet
NMF var den 20. mai i kontakt med politiet for å få dem på banen. Nå snart to døgn etter at anmeldelse ble sendt er politimyndighetene ikke på saken etter det NMF erfarer.

Uhildet ordfører
NMF mener at ordfører må be utbygger stanse arbeidet. NMF planlegger nå rekognoseringsgrupper ut i planområdet for å observere ødeleggelser og med dette styrke vår anmeldelse av spesielt ordfører Svenkerud. Sistnevnte fremstår som lite profesjonell og uhildet i sin rolle som ordfører.

Les anmeldelsen her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian