GMO antibiotika resistens fra bunn til munn

GMO antibiotika resistens er funnet vedvarende i kloakkslam. Kloakkslam som brukes til gjødsel og blir blandet med jord for å dyrke mat planter, kan ha en negativt effekt på human helse. Nøkkelen til å forstå at gen for antibiotika resistens i genmodifisert fôr kan føre til at patogener med det samme antibiotika resistens kan oppstå i menneske er at gen kan overføres fra en bakterie art til en annen bakterie art.

Gen fra fôr som f.eks. GMO mais kan fôres til fjærkre eller svin. GMO mais inneholder gener som skal kode for antibiotika resistens. F.eks. nptII-gen som koder for det neomycin fosfotransferase enzymet, som gir cellen kanamycin resistens og som er innsatt 17 forskjellige varianter GMO mais, som MON810, MON863 og MON87460. Antibiotika resistens fra nptII-gen er også innsatt 27 varianter av GMO potet og mange andre GMO mat og fôr planter.

Antibiotika resistens kodende gener blir brukt i GMO utvikling for å kunne utvikle bakteriestammer som vil overføre GMO DNA til planteceller for å lage GMO planteceller, som kan da dyrkes frem til å bli GMO planter. Seleksjon for disse skjer ved bruk av antibiotika som bære de bakterie med vellykket innsatt små sirkel av GMO DNA er resistent mot. Deretter vil bære de plantecellene som er smittet med små sirkel av GMO DNA fra bakterie, overleve bruk av kanamycin. Det vil da vokse frem GMO planter med antibiotika resistens mot kanamycin.

Det er funnet i undersøkelse at GMO-gener som nptII-gen for antibiotika resistens fra spist GMO fôr kan overleve fordøyelses systemet og vannbehandlingsanlegg. Derved blir det mulig for dette GMO-DNA å bli tatt opp av andre bakterie arter og blir en del av deres fungerende DNA. Potensiale for bakteriell transformasjonshendelser der bakterier tar opp DNA i miljøet er tilstede. Dette løs DNA er kalt eDNA (environmental-DNA) eller miljø-DNA og finnes uten for cellene i vann og jord. Dette betyr at gen for kanamycin resistens kan overføres fra GMO-fôr til gjødsel og derifra bli tatt opp av andre bakterier som kan være i eller på matplantene som salat.

Antibiotika resistens i bakterier øker globalt, bekymringen er en verden der infeksiøse bakterielle sykdommer er immune mot behandlinger med antibiotika. Alle økninger i antibiotika resistens er tegn på den økende faren. Antibiotika fôret husdyr som kylling, svin og storfe, har ført til økende antibiotikaresistens i gjødsel. Men også antibiotika resistens fra genmodifiserte avlinger brukt som mat og fôr, kan føre til nye antibiotika resistens som overføres fra GMO fordøyelse til gjødsel og fra gjødsel og jord til andre bakterier og til bladene i kultiverte matplanter som salat.

Kanamycin er av antibiotika familien som inkluderer streptomycin, gentamycin, tobramycin, alle tre er brukt i humanmedisin, og der det er påvist kryssmotstand innenfor denne familie mot antibiotika. GMO Ampicillin markør-gen skal gi resistens bære mot ampicillin. Det er derimot vist at GMO Ampicillin markør-gen har etter mutasjoner skapt et gen som danner resistens mot flere antibiotika, hvor av noe av dem var/er viktige antibiotika. Mikrober med antibiotikaresistens er generelt uønsket. De kan danne infeksjoner og de kan overføre deres gen for antibiotika resistens til andre infeksiøse bakterier (patogener). GMO vekster med antibiotika resistens bidrar til usikkerheten om GMO som mat og fôr.

Referanser:

Researchers find persistence of antibiotic-resistant GMO genes in sewage sludge

Transfer of antibiotic resistance from manure-amended soils to vegetable microbiomes

Smith SD, Colgan P, Yang F, Rieke EL, Soupir ML, Moorman TB, et al. (2019) Investigating the dispersal of antibiotic resistance associated genes from manure application to soil and drainage waters in simulated agricultural farmland systems. PLoS ONE 14(9): e0222470.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian