Brevik ute av loopen, Ekspertutvalget fraråder nasjonal regulering og peker på to nye lokaliteter

I dagens overlevering av rapport fra Ekspertutvalget anbefales regjeringen å se vekk fra Brevik som alternativ

To nye mulige lokaliteter er nevnt; Fjellmassivet Mulen i Odda og Jondalsnuten i Gudvangen.

Dette er et lite veiskille ifht fokuset ensidig på Brevik og åpner for en mer konstruktiv tilnærming til deponiløsning og hva en skal gjøre for å redusere deponibehovet i fremtiden, sier Saksbehandler på industri Jan-Hugo Holten som var tilstede på overrekkelsen av rapporten.

Nederlag for Norsk Industri, Bellona og LO

Utvalgets anbefalinger er et nederlag for forkjempere for Brevik alternativet.
NMF har lagt ned mye ressurser i farlig avfall deponi saken og vært den eneste miljøorganisasjon som har stått på barrikadene mot Brevik alternativet.

 

Raudsand må jobbes videre med

Raudsand er fremdeles oppe som alternativ, men NMF vurderer at dette også må unngås og at et mer tjenlig alternativ evt bygges på en sikrere og mindre konfliktfylt måte.

Les rapporten her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian