La Naturen Leve sin klage på Kjølberget ble avslått

Pressemelding Oslo/Bergen 18 juni 2019

Det er forventet at La Naturen Leve (LNL) sin klage ble avslått. Miljøvernforbundet (NMF) og kommunestyrets mindretall sin klage er ennå ikke behandlet! Det var ikke slik NMF ser det overraskende at Fylkesmannen falt ned på den avgjørelse som fremgår av brev av 17. juni 2019 ifht. klage fra LNL.

NMF er kjent med via media at Tingretten har avvist å stanse utbyggingen i Kjølberget. Politianmeldelse levert for 4 uker siden er slik NMF oppfatter det ikke tatt til etterretning av Innlandet politidistrikt.

Våler kommune gjorde et forsøk på å få behandlet spørsmål om frist for dispensasjon den 20. mai 2019. I uken som gikk frem mot 27 mai mener NMF at Våler kommune ble utsatt for et massivt press fra utbygger og investorinteresser. Dette medførte den høyst spesielle håndtering av saken i Formannskap og kommunestyre 27. mai 2019.

NMF mener Våler kommunestyre hadde en oppriktig vilje den 20. mai til å behandle rådmannens innstilling, hvis konklusjon ville blitt stans i arbeidet. NMF er ikke sikker på at Våler kommune ville gitt en ny dispensasjon. Dette begrunnes bl.a. i mye ny informasjon tilflytt kommunen over april og mai måned 2019.

Videre mener NMF at argumentasjon om at konsesjon er gitt ikke kan tillegges for mye vekt da ulike forutsetninger, manglende kunnskap og innsikt danner grunnlag for konsesjonen. NMF har hele veien, i saken om Finnskogen og Kjølberget, poengtert siden april at det er folkelig motstand og aksjoner i planområdet som kan skape det trykk som gjør at nye runder må tas, politisk og administrativt.

NMF er skuffet over Fylkesmannen sin avgjørelse som ikke tar opp i seg de natur og miljøverdier som går tapt, men utelukkende argumenterer på detaljer i Plan og bygningsloven og Energiloven og de unntaksbestemmelser som her ligger.

NMF vil forsette å motivere aksjonister til å innta planområdet så fort som mulig, for å hindre arbeidet. Videre vil NMF søke andre hjemler og bestemmelser for å trenere og stanse Austri Vind sin naturødeleggende utbygging.

NMF vil understreke at det ytterligere er to klager til som skal behandles av Fylkesmannen.

Norges Miljøvernforbund
Kurt Oddekalv
Leder

Relaterte artikler

nb_NONorwegian