Folket ved søppeldeponiet på Brånåsen lever i fare

Kart over Brånåsen avfallsdeponi forurensede områder Skedsmo kommune.

Miljøvernforbundet er inne i sin 10. måned på saken vi har jobbet tungt med, nok en gang som eneste miljøorganisasjon. Vi har anmeldt Skedsmo kommune, de er under etterforskning siden mai 2018.

Denne uken ba vi statsadvokaten i Oslo og Akershus føre tilsyn med det lokale politikammer da vi er redd de ikke gjør jobben sin på etterforskning og for å sikre befolkningen mot eksplosjonsfare.

I mellomtiden har NMF krevet i brev til Miljødirektoratet og departementet sanering av deponiet, og i brev til Kommunaldepartementet krevet forbud mot bygging på og ved deponier samt at de nedlagte deponier må registreres i GAB-register.

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian