Kvikksølvubåten U-864 på tysk TV 3SAT og ZDF

Norges Miljøvernforbund er representert i en 28 min. dokumentarfilm, der ca. 7 minutter er om den tyske ubåten som ligger utenfor Fedje med 65 tonn kvikksølv.

Filmen viser noen klipp fra ROV-dykk på ubåten fra 10. april 2019. Det viser seg at skroget er glatt og fint, og noe begrodd. Til og med hele deler av tredekket er fortsatt intakt. Ubåten har omtrent ikke rustet siden 1945, og er solid nok for en heving. Folket på Fedje vil at U-864 skal heves, og at kvikksølvet fjernes fra havbunnen.

TV-programmet ( Se filmen her. )  viser også klipp fra Kystverkets animasjon om støttefyllingen, og skrogdelene er framstilt som veldig bulkete og tilsynelatende i dårlig forfatning. Animasjonen er direkte misvisende, sier Anders Løberg, saksebhandler for U-864 i Miljøvernforbundet.

U-534 som ble tatt opp i 1993, og har ligget på langt mer oksygenrikt vann, er omtrent ikke rustet siden 1945, og skroget er som nytt etter att begroingen ble fjernet. Dette er også tilfellet på U-864. Skroget er omtrent like sterkt som da det var nytt. Norge har verdens beste offshore undervannskompetanse, og det er en enkel sak å få opp de to skrogdelene, som ikke veier mer enn 1000 tonn hver.

Vi kan gå for den mest avanserte metoden, alternativ 4a som ble beskrevet i Metier sin KS Rapport, som innbefatter heving av skrogdelene, mudring/slamsuging med heving av løse kvikksølvflasker, i tillegg til deponering av sterkt forurenset sjøbunn (hotspots med kvikksølv) på land.

NIVA, Kystverket, NRK og DNV-GL (Det Norske Veritas) har i tillegg brukt en regnefeil som tilsier at det vil ta 3400 år før kvikksølvet vandrer ut av et 1 meter sandlag. Denne feilen er innrømmet i 2006, men fremdeles brukes dette tallet som et argument for at tildekking er sikkert mot utlekking av kvikksølv.

Les Metier sin KS Rapport 2012

Les NIVA sin rapport 5278/2006

 

Miljøvernforbundet vil følge opp denne saken, der Kystverket har villedet Storting, Regjeringen og det norske folk.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian