GMO tomat med en bismak

Tomat (Solanum esculentum var. esculentum) ble den første genmodifiserte organisme å bli solgt som mat. Salg av tomat (CGN-89564-2) ble godkjennt i 1992. Disse genmodifiserte tomater ble laget for å kunne plukkes når de var rødt og kunne transporteres uten å få merker eller å bli skadet. Dette skulle danne en tomat med mer og bedre smak enn de fleste andre tomater som blir plukket før de er moden. Vanlige tomater tåler transport og behandling frem til lagring bare når de er grønne. For å kunne selge dem videre fra lagring til butikker blir etylene gass brukt for å skifte fargen til rød. Smaken kan deretter være svak eller mangler. De første genmodifiserte tomater skulle derfor vinne på markedet med både bedre holdbarhet og smak.

Fire år seinere i 1996 ble disse GMO tomatene introdusert som tomatpuré som kunne inneholder urter og smaktilsetningsstoffer i Storbritannia. Ca. 20% reduksjon i prosesskostnadene gjorde produktet kompatibelt med andre lignende tomatpuréprodukter på markedet inntil 1998. Den offentlige mening kan ha endret seg etter tv-informasjon at GMO prosessen kunne forårsake flere endringer enn det som var forårsaket av et gen satt inn for å gi tomatene et nytt trekk. Den offentlige oppfatningen endret seg til noe som at produkter som med disse genmodifiserte tomatene ikke var alt de hadde satt ut til å være. Dette kan ha ført til en stor nedgang i etterspørselen i supermarkeder for genmodifisert tomatpuré. Produktene gikk ut av supermarkeder i 1999.

Det er innsatt to gener i CGN-89564-2 en av disse er polygalacturonase i omvendt orientering. Polygalacturonase (PG) er et enzym som blir produsert på naturligvis i tomatcellene under modningstrinnet av tomatutvikling. PG trengs i tomat for nedbrytning av pektin i cellevegger og fruktmykning. Det er innsatt et gen for PG som er omvendt orientert. Dette er for at mRNA tråd fra dette innsatt gen seinere skal matche og binde sammen med tomatens naturlig “messenger RNA” (mRNA). Dette skal hindre naturlige “budbringer RNA” (mRNA) fra å kunne starte produksjon av det naturlig PG enzyme. Dette reduserte fungerende polygalacturonase enzym aktivitet, og nedbrytning av pektin i cellevegger og fruktmykning med opptil 90%.

Når mRNA fra det innsatte genet (PG antisense mRNA) møter mRNA fra det naturlige genet (PG sense mRNA), vil de to tråder samsvare med hverandre og binde sammen. Dette stopper effektivt det naturlige PG sans mRNA fra å nå målet for prosessering for det naturlige enzymet PG. PG antisans mRNA vil kanskje også kunne føre til noen ukjente bivirkninger som ukjente peptider, metabolitter og prosesser. Den naturlige PG aktiviteten for fruktmodning reduseres og stoppes ikke helt i tomaten (CGN-89564-2). Akkumulering av det røde tomatpigment og antioksidant lykopen blir ikke helt forhindret. Fargeutvikling karakteristisk for rød moden frukt oppstår derfor før det må plukkes og uten bruk av etylene gass.

Det er også innsatt et gen fra antibiotika resistent bakterium ( Escherichia coli Tn5 transposon). Dette innsatt gen er for å kunne produsere fungerende neomycin fosfotransferase II enzymet. Dette enzym gjør det mulig for transformerte planter å metabolisere neomycin og kanamycin antibiotika. Dette er hovedsaklig for å kunne identifisere og velge de genmodifiserte planter (de med antibiotika resistens så vel som antisans orientert polygalacturonase) i kulturer med tilsatt antibiotika. Begge gener ble innsatt tomat celler gjennom en bakterium (Agrobakterium tumefaciens).

 

Lenker:

The case of the FLAVR SAVR tomato

 

Referanse:

Krieger E.K., Allen A., Gilbertson L.A., Hiatt W., and R.A. Sanders. 2008. The Flavr Savr Tomato, an Early Example of RNAi Technology. HORTSCIENCE 43(3):962–964.

 

 

 

 

Relaterte artikler

nb_NONorwegian