Salmar AS lover å rydde etter anmeldelse

Oppdrettsselskapet Salmar AS over nå å rydde tanker, nøter og annet giftforurensende og forsøplende etterlatenskaper på sitt nedlagte anlegg i Nordreisa i Troms. Lovnaden kommer fra konsernsjef Olav-Andreas Ervik etter at Norges Miljøvernforbund politianmeldte selskapet i forrige uke.

Det var på lokaliteten i Rotsund at Miljøvernforbundet via lokalte tipsere kom over store mengder etterlatenskaper etter selskapets tidligere aktiviteter. (se bilder) Bla 4 tankanlegg, flerfoldige kubikkmeter med kobberimpregnerte nøter, kaianlegg som holder på å rase i sjøen ,mm.

Dette er sjokkerende, og verst er det at det har fått ligge brakk og uhåndtert så lenge sier leder i Norges Miljøvernforbund Kurt Willy Oddekalv som befarte lokaliteten den 16 juli. Det er på sin plass at ledelsen i selskapet nå har lovd å rydde dette ganske snart sier Oddekalv. Det er grunn til å tro at nøtene allerede har spredd betydelige mengder kobber i naturmiljøet med dertil negative effekter.

Brudd på en rekke lover og forskrifter
Miljøvernforbundet anmeldte Salmar for brudd på Straffeloven,Forurensningsloven og Akvakulturdriftforskriften.

Straffeloven om alvorlig miljøkriminalitet
Tankene som inneholder ukjente stoffer som kan være giftige og eksplosive er en direkte fare for amenheten da området ikke er sperret av. Spesielt farlig for mindreårige.

Forurensningsloven
De dumpede oppdrettsnøtene er impregnert med kobber som pga sin giftighet forurenser naturmiljøet direkte ved en direkte avrenning. Dette er særdeles kritikkkverdig av tidligere eier/driver av anlegget.

Akvakulturdriftforskriften
Forskriften er gansdke tydelig på at anlegg skal ryddes senest 6 måneder etter at aktiviteten er avsluttet. Anlegget i Rotsund har ligget brakk i årevis og er et eksempel på grovt mislighold av forskriften som er laget spesielt for næringen.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian