Havvind – ikke noe godt alternativ til vindkraft på land

Bilde: Naturvernforbundet sitt medlemsmagasin “Natur og miljø 1. 2019” vier mye plass til vindkraft.

 

Vi ser at mange organisasjoner og politiske partier nå peker på havvind som et alternativ til den omstridte vindkraften på land. Det er bra at flere miljøvernorganisasjoner blir oppmerksom på ødeleggelsene av naturen. Miljøvernforbundet har vært kritiske til vindkraft siden 2003. Det er likevel ikke en lettvint løsning å plassere denne ustabile kraften på havet. Det er mange faktorer som taler i mot dette. Havvindturbiner lager bl.a lavfrekvent støy som forstyrrer bl.a. hval og andre store sjøpattedyr, som gjør at det kan bli både kollisjoner med båter og stranding med påfølgende død. Elektromagnetiske felter fra kraftkabler i havvindindustrianleggene ødelegger for navigasjonsevnen for ål, rokke, hai og andre sjødyr som bruker elektromagnetisme til å orientere seg. Fisk som gyter kan også bli forstyrret av havvindturbinene som ofte er planlagt i sentrale gytefelter.

Lavfrekvent støy (0,003-20Hz), utenfor det hørbare området opptrer både fra landbasert og havbaserte vindkraftverk, og vil skade mennesker og dyr som oppholder seg i nærheten, og som blir eksponert for støyen over lengre tid.

Vi må være oppmerksomme på at det er de samme bedriftene som eier og produserer vindturbiner for bruk i havet, så her er lobbyistene klar til å selge inn plan B; havvind. Vi mener at det finnes gode alternativer på fornybar kraft som kan fase ut all vindkraft i Norge, og som vil gjøre det unødig å bygge ut vindkraft. Hvorfor begynne med det mest ødeleggende, når vi kan velge fornybar energi som ikke skader natur og helse?

Bedre alternativer på fornybar energi
Miljøvernforbundet mener at oppgradering av vannkraftverk er den beste løsningen for å hente ut nytt stabilt kraftpotensiale. Vannkraftverk i dag er i gjennomsnitt 50 år gamle, og en oppgradering, vil kunne ta ut opp til 30% mer enn i dag. Totalt er potensialet på 22-30 TWh. Havet har et stort varmepotensiale, og med utbygging vil varmepumper i sjø føre til en viss nedkjøling av sjøen, og ikke være et negativ effekt på oppvarmingen. Sykehus, offentlige bygg, skoler, industribygg kan spare enorme summer på fjordvarme, og den sparte elektrisiteten kan brukes til å lade elbiler og annet, uten å måtte øke elektrisitetsforbruket. I tillegg vil det bli en bedre energiberedskap i stedet for ensidig å basere seg på elektrisitet.

  • Fjordvarme fører ikke til ødeleggende naturinngrep, og er ikke farlig for dyr eller mennesker.
  • Geotermisk elektrisitetsproduksjon (jordvarme) kan utnyttes, dersom det er politisk vilje til å satse på denne energiformen. Nå er det stort sett på prøvestadiet, men trenger sårt finansiering til utvikling og igangsetting av anlegg. De grønne sertifikatene kunne heller vært brukt på denne energiformen, i stedet for ødeleggende vindkraft.

Den gamle holdningen om at det vi ikke vil ha, av gift og ubehageligheter, det dumper vi på havet. Denne holdningen er tilstede også når det gjelder å flytte vindkraftindustrianleggene fra land til hav.

Det ser nå ut som fornuften er blåst bort hos myndigheter og lokale beslutningstakere. Vindkraft på land er helt ut, og havvind er ikke på vei inn, så lenge det finnes gode alternativer.

 

Lenke:
Fjordvarmeanlegget i Førde
The European Energy Research Alliance (EERA) om geotermisk energi

Relaterte artikler

nb_NONorwegian