NMF går sterkt imot kraftutbygging i urørt fossefall

Bilder: © Anette Gundersen – NNI

Denne gangen er det Nøvedalselva i Ørsta Kommune, Møre og Romsdal som ønskes å legge i rør. Nøvedalselva er et vakkert skue som slynger seg nedover fjellsiden i etapper av små fosser og flere kulper. Nøvedalselva består av nasjonalt rødlistet nær truet elveløp og fosseberg, og har også innslag av rødlistet vegetasjon. Dette stopper selvsagt ikke kraftutbygger fra å søke å legge denne perlen i rør.

Se hele høringsinnsigelsen her:
Høringssvar Nøvedalselva

Relaterte artikler

nb_NONorwegian