Importstopp mot brødhvete etter GMO funn

Genmodifiserte brødhvete (Triticum aestivum L.) er blitt funnet langs kanten av en tilgangsvei for landbruk i Sør Alberta Canada. Det ble observert hvete som hadde overlevd behandling med glyfosat ugressmiddel i sommeren 2017. I februar 2018 ble det bekreftet at gran fra denne hvete var genmodifisert og ugressmiddel resistent. Testing av myndighetene av dette GMO viser at denne GMO hvete stemmer ikke overens med noen av de 450 registrerte hvetefrøvarianter som er lovlig og solgt i Canada. Hveten ble seinere identifisert som hendelse MON 71200 og er ikke godkjent i noen registrert hvete variasjon. Funnet av MON 71200 er over 300km fra området der det opprinnelig ble felt testet mellom 1998 og 2000.

Test fra CFIA (Canadian Food Inspection Agency) bekrefter at hveten som ble oppdaget i Sør Alberta er det samme som MON 71200 (Roundup ReadyTM wheat) til Monsanto der de gjennomførte forsknings feltforsøk med MON 71200 fra 1998 til 2000. MON 71200 er ikke autorisert til kommersielle formål. Der bønder har kjøpt en av de 450 registrerte varianter av hvete, er det trolig usannsynelig at den også inneholder MON 71200. I svar til denne hendelsen med funn av GMO hvete MON71200 på uregistrete sted har Japan stanset import av Canadisk hvete. Sør Korea har også stanset all import av hvete fra Canada.

Tidligere tilfeller av rømt genmodifisert hvete fra Monsanto er MON 71800 som er blitt bekreftet funnet i Oregon U.S. i 2013. Dette førte til importstopp fra Sør Korea, Japan og Taiwan. Genmodifiserte hvete fra Monsanto ble funnet på Juli 2014 i Montana ved siden av to felter der Roundup-resistent hvete hadde blitt felt testet mellom 2000-2003. Rømt genmodifisert hvete MON 71700, en søster hendelse til MON 71800, ble funnet i U.S stat Washington i 2016. MON 71800, MON 71700, MON 71400 og MON 71200, alle fra Monsanto, har alle innsatt et CP4-epsps gen for å gjøre hveten resistent mot ugressmiddel med det aktive stoff glyfosat fra Monsanto.

På verdens basis er hvete den tredje mest dyrket gran art. Hvete er dyrket (2016) på ca. 220 millioner ha. i verden. Frivillig-hvete som ligger i jorda fra før er en forutgående bekymring i en økologisk risikovurdering. Frivillig-hvete som spirer før høsting kan i verste fall føre til komplett tap av avlingene forårsaket av hvetevirus. I Nord Amerika er det i gjennomsnitt ca. 12 individer av frivillig-hvete / m2 . Disse har ca. fem års spiring holdbarhet i jorden og er en betydelig frøbank. Den genmodifiserte hvete vil derfor føre til store vansker med å beholde avlingenes renhet. Fordi disse kan spres med pollen og frø i vind og transport og ligger i jorden som del av en kilde av transgener i jorden i flere år. I tillegg kan de være nærmest udødelig for de mest brukte ugressmidler med glyfosat.

Hvete MON 71200 inneholder to kopier av cp4 epsps derivert fra bakterium Agrobacterium tumefaciens artstamme CP4. Denne genmodifiserte hvete er utviklet for å kunne bruke glyfosat, aktive middel i ugressmiddel Roundup, som ugresskontroll i vårhvete produksjon. Utholdenhet og invasivitet for denne hvete er trolig høy. Dvs. MON 71200 vil kunne bli en del av frøbanken i jorden over mange år og sannsyneligheten er høy for at MON 71200 hybrider vil fortsette i felt. Risikoen for at de utvendige feltene som vedvarer MON 71200 hybrider vil bli invasive over tid er også høy. I tillegg er det et åpent spørsmål om det er bare et tidsspørsmål før det oppstår hvete som er i tillegg resistent mot glufosinat som i GMO hvete SUTAP60.

 

 

Lenker:

Japan blocks Canadian wheat after unapproved GMO plants found in Alberta

South Korea suspends wheat and flour sales from Canada over GMO plants found in Alberta

South Korea bans import of Canadian wheat and flour

 

Referanse:

  1. Cowan. 2014. Unapproved Genetically Modified Wheat Discovered in Oregon and Montana: Status and Implications. Analyst in Natural Resources and Rural Development. Congressional Research Service.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian