Til klimaopprøret!

Norges Miljøvernforbund støtter klimademonstrasjonen og vi synes det er fantastisk at ungdom er så engasjert i miljø. Imidlertid vil vi gjøre oppmerksom på at klimatiltak altfor ofte har endt opp med at storindustri får subsidier for virksomhet som er svært miljøskadelige, og i virkeligheten ikke bidrar til å bedre klimaet i det hele tatt.

For eksempel blir byggingen av vindkraft i Norge beskrevet som et «klimatiltak», og subsidiert med «grønne sertifikater», uten at det bidrar til mindre CO2-utslipp. En vindturbin vil aldri i sin levetid greie å tjene inn alle de CO2-utslippene den forårsaker, når produksjonen regnes med. Klimakvotene i EU gjør at CO2-utslippene bare vil bytte utslippssted. Zurich og Munchen Stadtwerke tar eierskap i vindturbiner som plasseres i Norge, og raserer den unike, urørte naturen vi har. Da kan de merke strømmen de selger som «grønn», mens strøm til norske kunder blir bokført som atomkraft og kullkraft. Dette har ingenting med miljø å gjøre; snarere tvert imot, da det alltid går mellom 10 og 20% energi tapt under transporten til Europa.

Eksportkablene i seg selv er blitt kalt «klimakabler», for å villede folk til å tro at de bidrar til et bedre klima. Det gjør de altså ikke, i tillegg til at eksporten av norskprodusert kraft gjør strømprisen mange ganger dyrere for nordmenn, noe som også setter mange arbeidsplasser i fare.

Et annet eksempel er hvordan elbiler i realiteten slipper ut mer CO2 enn bensinbiler, fordi batteriene krever så mye energi å produsere. Det er også et spørsmål hvordan elektrisiteten bilene lades opp med, faktisk produseres – store deler av den vil komme fra kullkraft. Metallene til vindturbiner og elbil-batterier graves ut i gruver i utlandet, hvor arbeidere jobber under slavelignende forhold. I Kongo jobber barn helt ned til 4 års alder med å grave ut kobolt. Kobolt er giftig, og barna utsettes for en dødelig lungesykdom, tunge løft, og risiko for å dø når tunneller i gruvene raser sammen. FN har estimert at 80 barn har dødd i gruvene i Kongo hvert år, og nå som Storbritannia skal satse på å få hele bilparken elektrifisert, forventes det å bli mange flere.

Både klima og miljø går hånd i hånd. Alle bærekraftige tiltak må innebære mindre forbruk, men nå skjer dessverre det motsatte. Det er dette vi må snu. Hvis politikerne hadde ment alvor med klimatiltakene sine, ville kollektivtrafikk vært bedre utbygd og billigere enn bil. Istedenfor legges prisen slik at det ofte er litt billigere med bilen likevel, på tross av skyhøye bompengeutgifter.

Gode miljøtiltak innebærer økologisk landbruk, fordi et godt jordsmonn holder bedre på CO2 – dette er det ikke fokus på i dagens miljødebatt, og resultatet er bare mer og mer forurensning av havet, jorda og maten.

Vi håper dere vil ha slike saker på bannerne deres når dere demonstrerer for et bedre klima på jorden. La oss for all del unngå at politikerne kan vri seg unna med høyere avgifter til folk flest, og favorisering av en stadig mektigere multinasjonal industri.

 

Støtt oss i kampen, meld deg inn på nmf.no/medlem

Relaterte artikler

nb_NONorwegian