Forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger

I ett brev til Kommunaldepartementet ved statsråd Monica Mæland ber Miljøvernforbundet om at det nå settes ned forbudsregler for bygging på og ved nedlagte søppelfyllinger. Kravet kommer i kjølvannet av saken på Brånåsen i Skedsmo kommune der flere beboere bor på en fylling med helseskader og plager som resultat.

Politianmeldelse av Skedsmo kommune
Miljøvernforbundet politianmeldte i vinter Skedsmo kommune for brudd på en rekke lovhjemler. Saken er nå under etterforskning.

Sanering av deponiet
Videre har Miljøvernforbundet krevd i brev til Miljøverndepartementet at Brånåsendeponiet brukes som en pilot ifht sanering med statlig finansiering der staten stiller 80% av finansieringen.

Nye byggeprosjekt på/ved deponier
I Sandnes kommune er ett nytt boligprosjekt under planlegging på det gamle deponiet Varatun. Det er å forvente at eksisterende planer ikke iverksettes, sier saksbehandler på Brånåsen saken Jan-Hugo Holten.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian