Juniormedlem presset leketøyskjeder til å utlevere miljøinformasjon

Norges Miljøvernforbund har hjulpet juniormedlem med å få leketøysbutikker til å utlevere miljøinformasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i barneleker.

Etter anmodning fra et av våre medlemmer, en jente på 9 år, har Norges Miljøvernforbund sendt en anmodning til Norges største leketøyskjeder om å få utlevert miljøinformasjon om innhold av helseskadelige giftstoffer i skumleker av typen Squishy, og rutiner for testing av disse lekene før salg på det norske markedet. Ettersom at leketøyskjedene Top-Toy AS, BR-Leker og TOYS”R”US unnlot å besvare anmodningen om å utlevere den etterspurte miljøinformasjon innen svarfristene fastsatt i miljøinformasjonsloven, så ble disse virksomhetene klaget inn til Miljøklagenemnda.

Norges Miljøvernforbund fikk 05.12.2018 medhold i Miljøklagenemnda. Leketøyskjedene Top-Toy AS, BR-Leker og TOYS”R”US plikter å utlevere miljøinformasjon om helse- og miljøfarlige stoffer i barneleker. Vedtaket fra Miljøklagenemnda kan leses her:

Vedtak: Top-Toy AS, BR-Leker og TOYS”R”US

Relaterte artikler

nb_NONorwegian