NMF anmelder Nord Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) for forurensing av Namsen

NMF har i dag 14.11.2018 anmeldt Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) til Trøndelag Politidistrikt for forurensing av Namsen. Vedrørende har nå ferdigstilt nytt damprosjekt i Namsvannet, Rørvik kommune. NTE har siden byggestart i 2015 gjort flere grove feil og brudd på naturmangfoldloven og forurensingsloven. Feil gikk på at slam og finpartikler med inneholdende tungmetaller har lekket ut i elven med stor sannsynlighet for fiske og bunndyrdød som følge av utslippene.

Slike utslipp av finkornet slam er i seg selv meget dårlig nytt for livet i elva. Men her har man i tillegg sprengt og brukt grønnstein til fyllmasse, som inneholder krom og andre tungmetaller. Dette er meget dødelig for alt liv i elva.

Se anmeldelse her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian