NMF går imot en utvidelse av arealer avlagt til Akvakultur i Frakkfjorden

På bakgrunn av den store lokale, regionale og nasjonale forurensingen fra eksisterende oppdrettsanlegg krever Norges Miljøvernforbund (NMF ) at Loppa Kommune ikke utvider gjeldene arealer i Frakkfjorden, for å legge til rette for nye oppdrettsanlegg i fjorden. Men med et alternativt ønske om at kommunen krever rensing av utslippene fra nye oppdrettsanlegg, hvis kommunes politikere allikevel skulle finne det nødvendig å utvide arealene for akvakultur. Et krav om rensing av utslipp vil i andre rekke føre til at oppdrettsaktører som vil etablere seg i fjorden må begynne å drifte i lukkede løsninger.

Se Høringssvar her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian