Norges Miljøvernforbund får støtte fra Klima og miljødepartementet i vårt krav om opprydding av bly på skytebaner

Blybekkene – Vann fra skytebane er fullt av bly – Skjermbilde – Foto: NRK

Norges Miljøvernforbund sendte krav til Klima og miljødepartementet 28. november om opprydding av forurensing på skytebaner, nå kom svaret.

Av: Arne Roger Hansen

Norges Miljøvernforbund (NMF) har over flere år jobbet med tungmetall forurensning problemer lokalt på flere skytebaner rundt omkring i Norge. Norge har i dag rundt 3000 utendørs skytebaner , hvor det det i en mannsalder har lekket tungmetaller som blant annet bly ut i naturen. I lys av NRK sin artikkel om Løvenskjold skytebane, mener NMF nå at det er på tide at alle baner nå blir sjekket for forurensning, og at det ryddes opp engang for alle.

Nå skal Miljødirektoratet kartlegge omfang og vurdere tiltak slik det fremgår av svaret fra Klima- og miljødepartementet. Brevet er vedlagt under.

Se NRKs artikkel “Blybekkene” her.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian