Har du meninger om miljøvennlige offentlige innkjøp?

Næringsdepartementet ber om innspill til ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser.
Nærings- og fiskeridepartementet er nå i gang med å utarbeide en ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Departementet opplyser at formålet med meldingen er å legge til rette for effektivisering og profesjonalisering av offentlige anskaffelser. I tillegg skal ulike samfunnshensyn som er nedfelt i regelverket ivaretas (som f.eks. miljø). Stortingsmeldingen skal etter planen legges frem våren 2018.

NMF ønsker dine innspill til hvordan anskaffelsesregelverket kan bli mer miljøvennlig.

Det offentlige innkjøpsmarkedet har stor påvirkning på miljøet, og NMF ønsker å komme med konstruktive forslag slik at arbeidet med ny stortingsmelding kan bidra til mer miljøvennlige offentlige anskaffelser samt at offentlige innkjøp bidrar til ett mer miljøvennlig næringsliv. I den forbindelse ønsker vi å få innspill fra våre medlemmer som har synspunkter når det gjelder det offentlige innkjøpsmarkedet.

Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 480 milliarder kroner. Oppdragsgivere som har oversikt over hvilke anskaffelser som utgjør en vesentlig miljøbelastning kan stille relevante klima- og miljøkrav og bidra til å fremme grønn konkurransekraft i markedene. Innretningen av krav som stilles i offentlige kontrakter har derfor stor påvirkningskraft og betydning for hvor miljøvennlig norsk næringsliv opptrer.

Følgende spørsmål kan i følge departementet være et utgangspunkt for innspill:

  • Hva er etter deres oppfatning de viktigste utfordringene som stortingsmeldingen bør adressere?
  • Hvilke tiltak kan bidra til å bedre situasjonen?
  • Har dere eksempler på god praksis som andre kan dra nytte av?

 

Hvis du har forslag til hva NMF bør vektlegge i innspillet til stortingsmeldingen kan du ta kontakt med Norges Miljøvernforbund sin ressursperson innen miljøvennlige offentlige anskaffelser:

Trygve W. Moxness
Mail: trygve@nmf.no
Telefon: 91 64 68 04

 

Frist for å komme med innspill til NMF er 20. april.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian