Norges Miljøvernforbund krever at fugledøden i merdene stoppes med øyeblikkelig virkning

Norges Miljøvernforbund har i dag sendt et krav til Fiskeridirektoratet om at oppdrettsindustrien går over til fuglevennlige nett over merdene eller andre gode løsninger, da de nettene de fleste oppdrettere bruker i dag dreper tusenvis av sjøfugler hvert eneste år.

Norges Miljøvernforbund har i flere år vært bekymret for massedød av fugler som setter seg fast i nettene oppdretterne har over merdene sine for å stoppe sjøfugl i å beite i merdene. Flere skrekkeksempler på dette har titt og ofte kommet inn til NMF via bildematerialer tatt av privatpersoner som ferdes i områder med oppdrettsaktivitet. Sist nå med bilder av massedød av forskjellige fugler som Skarv, fiskemåker, hettemåker, gråmåker og hegrer. Her kan det legges til at Hettemåker og også Fiskemåker er klassifisert som nær truet i Nasjonal Rødliste.

Se bilder her :

fugledød 9 edit Foto Ingar Støyle Bringsvor.jpg
fugledød 8 edit Foto Ingar Støyle Bringsvor.jpg
fugledød 7 edit Foto Ingar Støyle Bringsvor.jpg
fugledød 6 edit Foto Jostein Fagerhol.jpg
fugledød 5 edit Foto Jostein Fagerhol.jpg
fugledød 4 edit Foto Pascale Baudonnel.jpg
fugledød 3 edit Foto Pascale Baudonnel.jpg
fugledød 2 edit Foto Pascale Baudonnel.jpg
fugledød 1 edit Foto Pascale Baudonnel.jpg
fugledød 10 edit Foto Ingar Støyle Bringsvor.jpg
Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian