Må i retten for drap på havørn etter anmeldelse fra NMF

Foto: Roger Brendhagen

 

I 2017 anmeldte Miljøvernforbundet et drap på en havørn i Fyresdal i Telemark. Jegeren påsto at drapet skjedde i nødverge, men NMF henviste til bl.a. Naturmangfoldloven, og de regler og opplæring som eksisterer for jegere.

“Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder med dette NN , jeger, for brudd på Naturmangfoldloven bestemmelser, her-føre var prinsippet som er nedfelt i § 9 samt at etterforskning igangsettes og at vedkommende påtales etter §75 i samme lov. Videre krever NMF at straffelovens § 240 b vurderes brukt for uaktsomt å ha skutt og drept ett eksemplar av en fredet art, havørn.” – het det i anmeldelsen fra NMF.

Det er positivt å høre at saken skal for retten og at politiets arbeid har ført frem så langt, sier leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund.

 

Sitat fra Miljødirektoratet:

Havørn er den fjerde største ørnen i verden, og Nord-Europas største rovfugl
Det er nå mellom 4000 og 6000 havørner i Norge. Ungfuglen har svart og brun stjert med noe lyst i, og svart nebb. De voksne fuglene har hvit stjert og gult nebb. Begge kjønn har samme utseende. Havørnen blir mellom 87 og 100 cm lang. Voksne hunner kan ha et vingespenn på opptil 240 cm – hannene er noe mindre. Arten bygger store reder av kvister og greiner og bruker gjerne samme rede i flere år. Eggene legges mellom slutten av mars og mai. Havørnen hekker langs hele Norges kyst, men er mest utbredt i Nord-Norge. Havørnen ble totalfredet i 1968, Lever av fisk og sjøfugl, men tar også åtsler. Bodø og Steigenområdet huser Norges tetteste bestand av havørn. Bodø er valgt til Norges havørn-by
.

Jeger brøt føre var prinsippet i Naturmangfoldloven
Det fremgikk av saken da NMF anmeldte at jegeren ikke var sikker på hvilken type fugl som angivelig var i ferd med å angripe hans buskap. Jegere skal gjennom den opplæring de får kunne skille rovfugl fra hverandre, noe som sannsynligvis ikke har vært tilfelle i denne saken. Det er viktig av hensyn til preventive forhold at det i denne saken blir en dom i favør av hensynet til truede arter som havørn, sier saksbehandler på saken Jan-Hugo Holten.

Idag er havørn truet bl.a. av vindturbiner der det på kysten har vært flere havørn som er blitt kuttet i to av turbinspissene. At saken og er anmeldt etter Straffelovens § 240 b om alvorlig miljøkriminalitet sier litt om sakens alvor og at vi forventer en seriøs vurdering av vår anmeldelse og at dette gjenspeiles i domsavsigelsen, avslutter Holten.

Straffelovens § 240 sier følgende;
Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt minsker en naturlig bestand av fredede organismer som nasjonalt eller internasjonalt er truet av utryddelse.

Relaterte artikler

nb_NONorwegian