U-864 styringsprinsipp

U-864 heving er teknisk mulig – nå gjenstår et vedtak om heving fra ansvarlige politikere.

Miljøvernforbundet har vært for heving hele tiden siden U-864 ble funnet i 2003. Etter dette har Kystverket kommet opp med tusenvis av sider med utredninger, som har foret konsulentselskapene med millioner. Det som gjenstår nå, er at kompetansemiljøer med ekte kompetanse lager et konsept som medfører heving av vraket med alt kvikksølvet, alle løse flasker og rensing av havbunnen.

Da er det også viktig av skremmepropagandaen rundt farligheten av kvikksølvet blir lagt til side. Det er ikke farlig å være i nærheten av metallisk kvikksølv i sjø eller på land. Det som er mest farlig, er tildekking, for faglig kompetanse på kvikksølv vet at det vil før eller siden lekke ut i sjøvannet og skape metylkvikksølv, som havner i næringskjeden, og til slutt havner på matbordet vårt. Full opprydding sikrer miljø og helse for evigheten.

Miljøvernforbundet har nedfelt noen viktige prinsipper for U-864, uten å ta hensyn til valg av teknologi, hevingsmetode, mudringsmetode etc.

Vi vet nok om U-864 til å ta et rett metodevalg:
  • Alt kvikksølv som kan finnes i vrakområdet tas ut av havmiljøet.
  • Heving av de to store vrakdelene med sikring mot utlekking av kvikksølvet i lastekjølen.
  • Utlekket kvikksølv under vrakdelene/kjølen graves opp.
  • Forurenset sjøbunn (der kvikksølvet fra 1945 landet) graves opp og fjernes fra havmiljøet.
  • Kvikksølvflasker som falt ut av lastekjølen under torpederingen, lokaliseres og graves opp.

Overordnet prinsipp for operasjonen:
Minst mulig spredning av forurenset sjøbunn og metallisk kvikksølv til omgivelsene.

Hva er best?
Å få opp 99% eller å la 100% ligge ?

Klikk på bildet, last ned, print ut og heng opp i glass og ramme:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian