NMFs Høringssvar vedrørende ny bekjempelsesstrategi for laksesykdommen ILA

Laks – Fotograf: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

NMF registrerer at Mattilsynet har fått en rapport med 5 mulige veger for å bekjempe ILA i Norsk Lakseoppdrett som listet opp her.

  • Alternativ 1 – Frivillig bekjempelse
  • Alternativ 2 – Frivillig bekjempelse med rom for privat/offentlig samarbeid om enkelte bekjempelsestiltak
  • Alternativ 3 – Nasjonal bekjempelsesplan – frivillig vaksinering
  • Alternativ 4 – Nasjonal bekjempelsesplan – obligatorisk vaksinering
  • Alternativ 5 – Regional bekjempelsesplan – obligatorisk regional vaksinering.

NMF ser at ekspertgruppen med sin rapport, og næringsaktørene fokuserer på denne sykdommen som et stort økonomisk problem for industrien selv, og har regnet på kostander for industrien ved å velge de forskjellige alternativene. Men NMF kan ikke se at ekspertgruppen har sett på konsekvensene ved de forskjellige alternativene har på villfisk som Villaks og Sjøørrett. NMF mener at smitte av ILA fra de infiserte anleggene til villfisk og dødelighet på denne, også bør komme inn som et element når en velger hvilket alternativ som må velges for å bekjempe ILA.

Det er nå hevet over enhver tvil at ILA og andre sykdommer i oppdrettsanleggene smitter til villfisk, og ikke bare vice versa. Se artikkel fra DN hvor professor Are Nylynd som har forsket på smittsomme fiskesykdommer som ILA i over 30 år snakker om denne smitten fra oppdrettsanlegg til villaks.

Forsker: Ikke tvil om spredning av dødelig virus fra oppdrettsfisk til villfisk | DN

Se Norges Miljøvernforbund sitt høringssvar her (PDF).

Relaterte artikler

nb_NONorwegian