Marine Harvest har blitt ilagt bot

Marine Harvest har blitt ilagt bot på kr 530 tusen kroner etter at Miljøvernforbundet anmeldte rømningen fra lokaliteten 10318 Gulestø i Bremanger kommune 30 april 2015.

En uke etter rømningen var så lite som 891 av minst 30 tusen laks fisket opp igjen. Miljøvernforbundet har lagt merke til at Marine Harvest har klaget på vedtaket om bøtelegging. Noe selskapet ikke har grunnlag for med den historikken de har for å la oppdrettsfisk rømme.

Miljøvernforbundet politianmeldte samme selskap for rømming av minst 166 tusen oppdrettslaks fra lokaliteten 19939 Høysteinen ved Varaldsøy i Kvinnherad så sent som 9. januar 2015. Vi har også tidligere politianmeldt dem for rømming av minst 345 tusen oppdrettslaks 1. desember 2011 ved Indre Skjervøøya i Osen i Trøndelag og 27. November 2013 for utslipp/rømning av minst 127 tusen oppdrettslaks ved Slokkholmen Øst i Leka, – også dette i Trøndelag. Disse 4 rømningene er alene atskillig større en det årlige innsiget av villaks til norske vassdrag. I tillegg anmeldte NMF Marine Harvest 16. februar 2015 for forsøpling etter å ha latt mye avfall ligge igjen ved en tidligere oppdrettslokalitet på Skarvatun i Kvinnherad kommune.

Marine Harvest har en såpass lang liste over rømninger at det er uforståelig for NMF om de slipper unna bøtelegging for denne overtredelsen. Her vil vi vise til tidligere sitat i Haugesundsposten fra førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim:
«Det er viktig at bøtenivået blir satt så høyt at det virker avskrekkende og får ned tallet på rømt oppdrettsfisk. Dersom tallet på rømminger ikke går ned må vi arbeide for å heve straffenivået i slike saker». Det har me rom for innanfor eksisterande lovverk».

I januar 2015 dømte høyesterett en produksjonssjef til fengselsstraff pga bevisst underrapportering av parasitten lakselus. I dommen skrev Høyesterett blant annet: «Myndighetene har de siste tiår tillatt en sterk vekst i oppdrettsnæringen på tross av de miljøproblemer som følger med virksomheten. Som lagmannsretten påpeker innebærer dette at oppdretterne til egen vinning er gitt rett til bruk av allmennhetens naturmiljø og ressurser, og det følger utvilsomt av dette en særlig forpliktelse til å overholde forutsetninger og begrensninger som offentlig myndighet har satt for virksomheten». Og videre: «Både hensynet til miljøet og til næringen tilsier dermed at det av allmennpreventive grunner må reageres strengt på forsettlige overtredelser».
Dette er et tydelig signal til næringen, tilsyn og politi- og påtalemyndigheter, om at dette skal tas på alvor og at slike typer lovbrudd skal møtes med streng reaksjon, – det vil gjelde lakserømming, lakselus og for eksempel saker om regelbrudd som vil føre til økt smitterisiko, uttalte statsadvokat Aud Slettemoen i Økokrim.

Føringene fra Høyesterett viser at det har vært høyst berettiget av Miljøvernforbundet å politianmelde rømninger av oppdrettsfisk. At vi nok en gang får gjennomslag for bøtelegging er synlig bevis for at dette virker. Gjentatte påstander fra oppdrettsbransjen om at våre politianmeldelser er usaklige og aldri fører fram viser seg nok en gang å være feil.

 

Kilder:
Politianmeldelse
https://www.nrk.no/sognogfjordane/far-bot-for-romd-laks-1.13217009
https://www.nrk.no/sognogfjordane/35.000-laks-romde-fra-oppdrettsanlegg-1.12351684
NB: ny anmeldelse av Marine Harvest etter denne de bøtelegges for:
http://kyst.no/nyheter/mh-rmming-strre-enn-innsig-av-villaks/

Relaterte artikler

nb_NONorwegian