Maritimt miljøvern, farleder og risiko for oljeutslipp ved grunnstøting

Miljøvernforbundet (NMF) på feltarbeid sammen med los

Lørdag 1. desember 2019 var NMF med los ombord i et større lasteskip (180 meter lengde 30 m bredde, 34000dwt) med avgang fra Fredrikstad.

Formålet med feltarbeidet er å skaffe et bedre erfaringsgrunnlag for våre uttalelser på utbedring av farleder der sprengning av grunner er en av metodene.

Sprengningen er ment å rette ut farleden og gjøre manøvrering av skipene enklere.

Trange farvann krever erfarne loser

NMF har tidligere vært på feltarbeid i havneområdet til Borg havn og fulgt med losen inn til industriområdet Øra i Fredrikstad. Den 1. desember ble NMF med ombord for å følge et av de større skipene som trafikkerer området ut fra havn. Farleden inn til industriområdet er relativt trang og krever noen kursendringer.

Den 1. desember var det nydelig vær,vindstille og god sikt. Losen som NMF fulgte er godt kjent i området og seilasen ut gikk etter planen.

Regulert trafikkbilde reduserer risiko for oljesøl

Trafikken er regulert på størrelse på skipene som går til og fra, og de største skipene taes kun inn på dagtid p.g.a. sikkerhet og som et risikoreduserende tiltak.

NMF har en god dialog med losoldermannen i Oslofjorden og setter pris på effektiv ekspedering som gjør at vi kan utføre feltarbeid på saker der erfaring og tilstedeværelse er viktig.

Losene er viktige risikoreduserende faktorer for skipsfarten i norske farvann. Tidligere forsøk fra Kystverket på å innføre fjernlosing er fra NMF sin side imøtegått og til dd er det ikke innført etter det NMF erfarer.

NMF har tidligere gjort tilsvarende feltarbeid på Sture og Mongstad terminalene på større råoljetankskip.

Få hendelser i Borg havneområde

Skjæret Godafoss grunnstøtte på i 2011 – Foto: NMF

Det er få alvorlige hendelser i dette området,men det var også her det siste større oljeutslippet skjedde da Godafoss gikk på grunn i 17. februar 2011. Grunnstøtingen skjedde etter at losen hadde forlatt skipet. Grunnstøtingen medførte et utslipp på noen hundre tonn bunkersolje som spredte seg i ytre Oslofjord. Konsekvensen for bl.a. fugl var alvorlig.

Etter Godafoss ble det gjort endringer i når losen i dette området fikk forlate skipet.

NRK: Minst 2.000 fugl døde av oljeskader etter Godafoss-ulykken

Støtt oss. Meld deg inn i dag!

Relaterte artikler

nb_NONorwegian