Miljøvernforbundet anmelder Salmar Farming for rømming av mulig ILA syk oppdrettslaks

Illustrasjonsbilde – Foto: NMF

Norges Miljøvernforbund anmelder Salmar Farming A/S for rømming av mulig ILA syk oppdrettslaks.

NMF anmelder Salmar Farming A/S , med daglig leder for rømming av ukjent antall oppdrettslaks . Rømmingen skal ha skjedd fra lokaliteten Oterneset i Harstad Kommune. NMF ser spesielt alvorlig på rømmingen da det er bekreftet ILA smitte ved anlegget. Oppdretter sier at den rømte laksen ikke er smittet av ILA, men NMF tviler på om dette stemmer.

ILA er en dødelig sykdom som kan ligge latent lenge før den bryter ut, og når det er bekreftet sykdom i andre merder er det ikke usannsynlig at også den rømte oppdrettslaksen har denne sykdommen. ILA kan smitte til villaks, og også til Sjøørret , men er ikke dødelig for Sjøørrett , som da kan bære sykdommen med seg til elvene ved gyting, og smitte hele vassdraget på denne måten. Se artikkel om spredning av sykdommer her:

Forsker: Ikke tvil om spredning av dødelig virus fra oppdrettsfisk til villfisk

Les anmeldelsen her:

Relaterte artikler

nb_NONorwegian