Miljøvernforbundet dykket på kvikksølvubåten U-864

Miljøovervåkingsskipet MS Miljødronningen var på Fedje 10.april 2019 for å sjekke tilstanden på den tyske ubåten U-864 som ligger på 150 meters dyp 2 sjømil vest for Fedje.

Miljøvernforbundet har jobbet med kvikksølvsaken og heving av ubåten siden den ble funnet i 2003. Nå har russisk media blitt interessert i forurensingssaken. En kollaps av et lag av stein og sand over skrogdelene an føre til kollaps, og en antenning av TNT i torpedoene.

Propell U-864

Dette kan føre til en rask og akutt spredning av kvikksølvet, som vil spre seg nordover og nå Barentshavet i løpet av 14 dager. Dette er ikke bare en lokal sak for Vestlandet, men en global forurensingskilde, sier Kurt Oddekalv, leder i Miljøvernforbundet. Ved hjep av ROV og videoopptak, ble det tatt opptak av støttefyllingen som er lagt nedenfor frontpartiet på U-864, i tillegg til de to store delene av ubåten. Begge de store skrogdelene er lite rustet. Det er ikke tegn til gjennomrusting noen steder, og til og med tredekket er nesten intakt.

Dekk U-864

Skrogdelene er noe begrodd, og det betyr at det har vært mindre rusting på metallet under. Miljøvernforbundet ble fulgt av et russisk TV fra “Russland 24”, der de dekket U-864-saken i tillegg til problemene med lakseoppdrett i Norge. Miljøvernforbundet deltok senhøstes 2018 på en pressekonferanse i Moskva angående forurensingsfarene fra kvikksølvet som er lagret i kjølen på ubåten.

Vi ser på dette som to kompakte deponier med kvikksølv, som nå kan bli tatt hånd om og fjernet fra havmiljlet. Vi ser ingen grunn til å dekke dette til, men vi kan sikkert og trygt ta de to skrogdelene med kvikksølvet lagret i lastekjølen opp ved hjelp av ny teknologi. Kystverket har hele tiden kjørt en skremmepropaganda rundt at det vil bli spredning av forurenset sjøbunn ved en heving. Fakta er at det ikke er noen lekkasje fra lastekjølen i de to skrogdelene som omrent ikke har rustet siden 1945.

Russisk media: “Hemmelighet av det Norske havet”

https://www.youtube.com/watch?v=ddkH9fzoDGU&feature=youtu.be

Relaterte artikler

nb_NONorwegian